Ekspert w ocenie i rozwoju

Outplacement – grupowy i indywidualny

shutterstock_115824907_1920x1080

 

Zwolnienie pracownika z firmy często wiąże się z olbrzymim stresem dla niego samego, jego przełożonego i całego zespołu. Wiele firm bardzo świadomie sięga po narzędzie jakim jest outplacement, czyli kompleksowe wsparcie osób odchodzących z pracy oraz równolegle menedżerów i pracowników pozostających w organizacji.

 

Program outplacement dedykowany jest dla firm, które zmieniają model biznesowy firmy, dokonują zmiany struktury, przeprowadzają fuzję czy optymalizują koszty. Realizowane procesy wsparcia dotyczą pojedynczych osób zwalnianych, jak i większych grup. Pracujemy zarówno z odchodzącymi, jak i pozostającymi pracownikami oraz ich menedżerami.

 

 

Outplacement grupowy

Outplacement indywidualny

Programy grupowe wykorzystywane
szczególnie podczas zwolnień
dużych grup pracowników,
zawierają wystandaryzowane
działania z elementami indywidualizacji,
uwzględniającymi kontekst organizacji
– branżę, profil zawodowy Uczestników
czy uwarunkowania lokalnego rynku pracy.

 Programy indywidualne dedykowane
przede wszystkim do pracowników
z kadry zarządzającej oraz kluczowych
specjalistów, są w pełni dostosowane
do potrzeb Uczestnika zwolnionego,
poszukującego pracy czy zmieniającego
ścieżkę zawodową, z wykorzystaniem najlepszych
praktyk prowadzenia procesu outplacement. 

 

 

Cele projektu

 

 Z perspektywy organizacji:

 • Zapewnienie wsparcia organizacjom w przeprowadzeniu procesu zmian i ich komunikacji
 • Sprawne przeprowadzenie reorganizacji i niezbędnych redukcji
 • Tonowanie i rozładowywanie negatywnych emocji u osób z którymi została rozwiązana umowa
 • Ograniczanie ryzyka spraw sądowych ze strony byłych pracowników
 • Redukcja kosztów zwolnień (odszkodowania, absencje, spadek efektywności)
 • Minimalizowanie poczucia niepewności i stresu pozostających w organizacji pracowników
 • Pozytywny wpływ na motywację do dalszej, efektywnej pracy
 • Świadome budowanie wizerunku rzetelnego i wspierającego pracodawcy [w organizacjach, w których są związki zawodowe]
 • Pozytywny wpływ na budowanie relacji ze związkami zawodowymi

 

 

 

Z perspektywy uczestników projektu:

 • Wsparcie byłych pracowników firmy w procesie aktywizacji zawodowej poza strukturami firmy
 • Dostarczenie praktycznych narzędzi ułatwiających poruszanie się po rynku pracy
 • Zminimalizowanie emocjonalnych skutków nowej sytuacji
 • Wsparcie w trudnym momencie, radzeniu sobie ze stresem, zrozumieniu obiektywnych przyczyn utraty pracy
 • Podsumowanie doświadczeń i osiągnięć zawodowych oraz zaplanowanie dalszej drogi zawodowej
 • Wzmocnienie motywacji do aktywnego poszukiwania pracy i ćwiczenie niezbędnych umiejętności

 

 

 

Co możemy dla Ciebie zrobić?

 • Pomożemy przejść przez proces zmian jakim są zwolnienia pracowników
 • Pomożemy opracować proces zwolnień pod kątem prawnym, komunikacyjnym, edukacyjnym
 • Wesprzemy zwalnianych pracowników w znalezieniu satysfakcjonującego zatrudnienia
 • Doradzimy managerom jak odnaleźć się w nowej sytuacji i efektywnie pracować z zespołem
 • Pobudzimy motywację i zaangażowanie pracowników pozostających w organizacji

 

 

 

Co zyskujesz, współpracując z nami?

 • Potwierdzenie marki rzetelnego i wspierającego pracodawcy
 • Nieprzerwaną realizację celów strategicznych organizacji
 • Kompleksowe wsparcie osób odchodzących
 • Wsparcie emocjonalne oraz merytoryczne managerów
 • Uznanie, zaangażowanie i efektywność pracowników

 

 

 

Co nas wyróżnia?

 • KOMPLEKSOWOŚĆ WSPARCIA I DZIAŁANIA
  Finalny program outplacement powstaje w oparciu o zbadanie potrzeb organizacji, profilu Uczestników programu oraz obecnego rynku pracy – wspieramy Klientów przed, w trakcie oraz po zakończeniu procesów zmian
 • INDYWIDUALNE PODEJŚCIE REALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH ETAPÓW PROCESU
  Stawiamy na maksymalne wsparcie Uczestników programu adekwatnie do ich potrzeb – oprócz stałych elementów programu niezbędnych do podjęcia działania, każdy otrzymuje wsparcie emocjonalne i narzędziowe, jakiego potrzebuje
 • INNOWACYJNY WARSZTAT I EFEKTYWNE NARZĘDZIA
  Uczymy proaktywnej postawy na rynku pracy, poszerzamy świadomość, dajemy warsztat dla skutecznego działania, budujemy otwartość na różne formy zatrudnienia. Diagnozujemy talenty, rozwijamy kompetencje, wzmacniamy wiarę Uczestników w swoje możliwości
 • DYSPOZYCYJNOŚĆ I ELASTYCZNOŚĆ KONSULTANTÓW
  We wszystkie podejmowane działania angażujemy się w pełni, staramy się zrozumieć Uczestników i dać im kompleksowe wsparcie, które jest niezbędne do efektywnego działania. Jesteśmy zawsze wtedy kiedy jesteśmy potrzebni. Nie chowamy się za tabliczką wyznaczonych godzin przyjęć i biernych form komunikacji.

 

 

 

 

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!