Menu Zamknij

Doradztwo HR

Badanie potencjału do rozwoju: YouPI

Chcesz mierzyć i rozwijać talenty swoich Pracowników? Poszukujesz szybko uczących się i otwartych na zmiany Kandydatów do pracy? Nie masz czasu na realizację rozbudowanych procesów oceny potencjału? Zastosuj test YouPI i diagnozuj możliwości...

ZOBACZ

Modele i profile kompetencji

Zbudujemy model lub profil kompetencji dostosowany do potrzeb Twojej firmy. Adekwatnie opracowany model lub profil kompetencji usprawni proces rekrutacji kandydatów oraz oceny i rozwoju kluczowych kompetencji Twoich pracowników według wystandaryzowanej skali.

ZOBACZ

Zarządzanie Talentami

Chcesz zoptymalizować politykę personalną firmy inwestując zasoby tam, gdzie przyniesie to najlepsze efekty? Zidentyfikujemy dla Ciebie ludzi o wysokim potencjale kompetencyjnym oraz zadbamy o ukierunkowanie ich rozwoju, aby mogli zwiększyć swoją skuteczność i...

ZOBACZ

Kultura feedbacku

Zastąp tradycyjne systemy ocen okresowych, naturalnym przepływem informacji zwrotnych! Pomożemy Twojej organizacji wdrożyć kulturę bieżącego feedbacku, która zwiększy zaangażowanie Pracowników i pozytywnie wpłynie na efektywność pracy ludzi i zespołów, a także na konkretne...

ZOBACZ

Szkolenia dla asesorów

Przygotujemy pracowników Działów HR / Trenerów / Menedżerów do pełnienia roli asesorów wewnętrznych lub samodzielnego projektowania i realizacji procesów Assessment Centre lub Development Centre w firmie. Prowadzimy zamknięte szkolenia asesorskie i warsztaty konsultacyjne.

ZOBACZ

Narzędzia HR

Badanie sprawności sprzedażowej: SAO

Szukasz profesjonalnych sposobów na rozwój Sprzedaży? Chcesz sprawnie i rzetelnie badać potencjał swoich handlowców? Wypróbuj SAO – test online diagnozujący kompetencje B2B/B2C oraz profile Farmer i Hunter. Trafna ocena kluczowych sprawności sprzedażowych, nigdy nie była tak prosta.

ZOBACZ

Assessment / Development ONLINE

Zachowaj rzetelność pomiaru kompetencji w formule zdalnej. Przygotujemy i zrealizujemy sesję Assessment Centre lub Development Centre ONLINE w formie indywidualnej lub grupowej. Gwarantujemy pełen komfort Uczestnikom procesu, przy zachowaniu wysokiej jakości oceny.

ZOBACZ

Assessment Center

Zwiększ trafność i obiektywizm decyzji rekrutacyjnych w swojej firmie dzięki metodzie AC. Pomożemy Ci wyłonić Kandydatów o najwyższym potencjale kompetencyjnym, najlepiej dopasowanych do docelowego stanowiska. Przygotujemy profesjonalne raporty oraz zrealizujemy sesje feedbackowe.

ZOBACZ

Development Center

Zadbaj o rozwój swoich ludzi - wykorzystaj jedną z najbardziej rzetelnych metod diagnozy potencjału kompetencyjnego! Przygotujemy i przeprowadzimy obiektywną ocenę kompetencji Twoich Pracowników, zdiagnozujemy ich mocne i słabsze strony oraz wyznaczymy dalsze kierunki rozwoju.

ZOBACZ

Zadania symulacyjne

Trafny dobór zadań symulacyjnych jest podstawą efektywnego procesu Assessment lub Development Centre. Jeśli poszukujesz sprawdzonych narzędzi oceny, w naszej autorskiej bibliotece znajdziesz ponad 300 gotowych case’ów ADC. W razie potrzeby stworzymy dla Ciebie dedykowane zadania od podstaw.

ZOBACZ

Ocena 360 Stopni

Zastosuj ocenę 360 i dowiedz się, jak oceniają kompetencje wybranych pracowników osoby z ich otoczenia biznesowego. Wyniki badania pomogą zwiększyć samoświadomość Twoich pracowników, wzmocnić komunikację i współpracę w zespołach oraz poprawić efektywność zarządzania w organizacji.

ZOBACZ

Badanie osobowości: Facet5

Szukasz metod, które pozwolą w pełni wykorzystywać potencjał Twoich Pracowników i Zespołów? Facet5 wyjaśnia jak ludzie różnią się pod względem zachowań, motywacji oraz podejścia do pracy oraz podpowiada jak wykorzystać różnice indywidualne do podniesienia efektywności biznesowej organizacji.

ZOBACZ

Escape Room Assessment

Wykorzystaj kreatywną formę rekrutacji jaką jest Escape Room Assessment. Pomożemy Ci wyróżnić się na rynku i przyciągnąć atrakcyjnych Kandydatów. Narzędzie oparte o ideę pokoju zagadek, to seria zadań w połączeniu z dynamiczną fabułą, która pozwala na ocenę wielu obszarów zachowań w krótkim czasie.

ZOBACZ

Badanie opinii i zaangażowania

Zależy Ci na poprawie sprawności działania Organizacji? Dzięki badaniu BOiSP uzyskamy wiarygodne informacje dotyczące opinii i nastrojów Pracowników Twojej firmy. Zidentyfikujemy obszary wymagające poprawy oraz porównamy poziom motywacji i opinii Twoich Pracowników z danymi rynkowymi.

ZOBACZ

Badanie potencjału do rozwoju: YouPI

Chcesz mierzyć i rozwijać talenty swoich Pracowników? Poszukujesz szybko uczących się i otwartych na zmiany Kandydatów do pracy? Nie masz czasu na realizację rozbudowanych procesów oceny potencjału? Zastosuj test YouPI i diagnozuj możliwości rozwoju szybko, trafnie i rzetelnie.

ZOBACZ