Menu Zamknij

Badanie zwinności: Agile Profile® Development

W dzisiejszych czasach wszyscy stoimy przed wyzwaniem VUCA – życia i pracy w świecie, który jest nieuchwytny (Volatile), niepewny (Uncertain), złożony (Complex) i niejednoznaczny (Ambiguous). Nie da się działać tak samo jak kiedyś. Musimy nauczyć się poruszać razem, ze wspólnym poczuciem sensu, działając we właściwym czasie i w oparciu o dostępne w danym momencie zasoby. Zwinność organizacyjna polega na umiejętności „działania razem”, przy wykorzystaniu zdolności do antycypacji, współpracy i innowacji.

Agile Profile Development (AP®D) to innowacyjne narzędzie stworzone, aby mierzyć i rozwijać behawioralną zwinność pracowników i zespołów. Nie jest to kolejny test osobowości, ale wgląd w ludzką zdolność do zwinnego działania razem. AP®D jest narzędziem wspierającym rozwój pracowników i zespołów w:

 • tworzeniu relacji opartych o wspólne poczucie sensu;
 • zapewnianiu płynności procesów istotnych dla rezultatu;
 • trafnym adaptowaniu się do zmian bez posiadania pełnych informacji;
 • przewidywaniu konsekwencji swoich działań i wybieraniu najkorzystniejszych scenariuszy;
 • wprowadzaniu innowacji na bieżąco tam, gdzie dają wymierną korzyść;
 • angażowaniu innych we wspólny cel oraz budowaniu odpowiedzialności za rezultat a nie czynność.

Realizowane cele

 • Poszerzanie świadomości pracowników i zespołów co do ich zdolności wykorzystywania trzech postaw, przekładających się na zwinne działanie: antycypacji, współpracy i innowacji.
 • Analiza aktualnego, indywidualnego sposobu działania pracownika lub zespołu (ocena zwinności) w odniesieniu do potrzeb kontekstu biznesowego – identyfikacja mocnych stron i punktów zapalnych.
 • Identyfikacja newralgicznych czynników wpływających na zwinne działanie w zespołach lub pomiędzy nimi.
 • Wskazanie elementów wspierających zbudowanie zwinnego środowiska nie tylko na poziomie procesów i metodyk działania, ale także postaw i nastawienia pracowników – zaplanowanie działań rozwojowych.

Co możemy dla Ciebie zrobić?

 • Przygotujemy warsztat wprowadzający na temat zwinności behawioralnej, który zwiększy efektywność wdrożenia AP®D w Twojej organizacji.
 • Przekażemy pakiet materiałów, niezbędny do uruchomienia badania i wygenerowania raportów oraz uzgodnimy tryb i dogodne terminy dla podsumowań jakościowych.
 • Określimy profil zwinności pracowników lub zespołów i omówimy wnioski podczas indywidualnych / zespołowych spotkań z certyfikowanym coachem AP®
 • Zaplanujemy i przeprowadzimy spotkania rozwojowe dla pracowników lub zespołów, wykorzystując uzyskane wyniki AP®D (coaching indywidualny, warsztaty lub coaching zespołowy).
 • Przeszkolimy menedżerów w zakresie wspierania pracowników w rozwoju zwinnej kultury pracy.

Co zyskujesz, współpracując z nami?

 • Poznasz nastawienie osób badanych do zwinnego myślenia i działania oraz tworzenia kultury zwinności w organizacji – wykonasz wielowymiarową diagnozę zwinności behawioralnej pracowników lub zespołów.
 • Wesprzesz wdrażanie metodyk zwinnych w organizacji poprzez budowanie zespołów działających zwinnie.
 • Poszerzysz świadomość pracowników na temat ich gotowości do zwinnego działania, które przekłada się na sukces firmy.
 • Plan i wdrożenie działań rozwojowych w oparciu o analizę mocnych stron i obszarów wymagających wsparcia.
 • Rozwiniesz u pracowników umiejętność zwinnego działania – pomożesz im zrozumieć otoczenie biznesowe oraz potrzeby interesariuszy w obszarze kooperacji, antycypacji i innowacji

Co nas wyróżnia?

 • Dajemy możliwość korzystania z unikatowego narzędzia na skalę Europy i Polski – mierzącego zwinność behawioralną pracowników, zespołów i organizacji.
 • Warsztaty, rozmowy podsumowujące i rozwojowe prowadzi certyfikowany coach AP®D (jeden z nielicznych i pierwszych w Polsce).
 • Badanie Agile Profile® Development realizujemy jako niezależną usługę lub zintegrowaną z innymi naszymi usługami.
 • Oferujemy możliwość realizacji badania Agile Profile® Development zarówno w formule indywidualnej jak i grupowej.
 • Czerpiąc z 17 lat doświadczeń w diagnozie pracowników, doradzimy nie tylko jak wykorzystać nowe narzędzie diagnostyczne, ale także, jak zoptymalizować obecne procesy zgodnie z metodologią wspierania rozwoju zwinnej organizacji.