Menu Zamknij

Badanie zwinności: Agile Profile® Inventory

Nowoczesne i unikatowe narzędzie wspierające proces rekrutacji i selekcji. Sprawdzi się w organizacjach, które wykorzystują zwinne metodyki projektowe lub chcą skutecznie prowadzić biznes w zmiennym i nieprzewidywalnym środowisku. Może służyć także jako „fotografia” kultury organizacyjnej.

W turbulentnym świecie biznesu, efektywność organizacji zależy od zdolności pracowników do kooperacji oraz podejmowania działań adekwatnie do zmieniającej się rzeczywistości. Okazuje się, że najskuteczniejsi nie są ci najlepiej wykształceni, nie ci z największym doświadczeniem, ani też ci o idealnym profilu osobowościowym. Badania, prowadzone przez twórców narzędzia, dowodzą, że skuteczność pracowników silnie powiązana jest z ich umiejętnością trafnego integrowania działań z dynamicznym kontekstem codziennej pracy. API pozwala ocenić sposób, w jaki człowiek wchodzi w relację zawodową z innymi ludźmi oraz całym systemem organizacyjnym. Czy woli funkcjonować w stylu uregulowanym czy adaptacyjnym.

Korzystając z narzędzia, możemy określić preferencje osoby badanej do funkcjonowania w określonym środowisku: zwinnym lub w ustrukturyzowanym. W wyniku badania otrzymujemy profil pracownika, który możemy zestawić z profilem oczekiwanym w organizacji lub w zespole.

Realizowane cele

W kontekście rekrutacyjnym:

 • Analiza wymagań środowiskowych, organizacyjnych dla danej roli/stanowiska.
 • Diagnoza osobowościowych tendencji pracowników do „działania razem” w sposób ustrukturyzowany lub zwinny.
 • Analiza preferencji pracownika i porównanie profilu pracownika z profilem oczekiwanym w organizacji.
 • Dobór pracowników w oparciu o pożądaną dla danego stanowiska zdolność do tworzenia zmiany lub tworzenia struktur.
 • Wsparcie organizacji, które świadomie wdrażają humanistyczny i zwinny styl zarządzania.

W kontekście doradczym:

 • Diagnoza organizacji, departamentu, zespołu pod kątem dojrzałości agile’owej.
 • Wypracowanie strategii wdrażania kultury zwinnego działania i rozwoju postaw zwinnych u pracowników.

Co możemy dla Ciebie zrobić?

 • Przygotujemy warsztat wprowadzający na temat zwinności behawioralnej, który zwiększy efektywność wdrożenia AP®I w Twojej organizacji.
 • Wypracujemy wspólnie z Tobą profil oczekiwany dla ról lub stanowisk w organizacji.
 • Przekażemy pakiet materiałów, niezbędny do uruchomienia badania i wygenerowania raportów oraz uzgodnimy tryb i dogodne terminy dla podsumowań jakościowych.
 • Przeprowadzimy badanie unikatowym narzędziem AP®I.
 • W czasie selekcji lub rekrutacji przeanalizujemy wraz z Tobą raporty kandydatów, przygotujemy wnioski, w razie potrzeby weźmiemy udział w spotkaniach kalibracyjnych.
 • W kontekście doradczym – pokażemy obraz dojrzałości agile’owej Twojej firmy i zaproponujemy działania wspierające jej wdrożenie.

 Co zyskujesz, współpracując z nami?

 • Wykorzystując API do procesów selekcji i rekrutacji, poznasz nastawienie kandydatów do pracy w zwinnym bądź uregulowanym środowisku.
 • Podejmiesz decyzje personalne, opierając się na obiektywnym, znormalizowanym narzędziu do oceny zwinności behawioralnej.
 • Zwiększysz trafność decyzji selekcyjnych i rekrutacyjnych – zmaksymalizujesz szanse na szybką integrację nowego pracownika ze środowiskiem, menedżerem lub zespołem.
 • W kontekście doradczym – otrzymasz „fotografię” sposobu działania Twojej organizacji, zespołu, departamentu. Poznasz dojrzałość „agile’ową” firmy i sposób wykorzystywania przez pracowników zwinnych zachowań, niezbędnych do stworzenia skutecznej organizacji.
 • Wesprzesz wdrażanie metodyk zwinnych w organizacji poprzez budowanie zespołów działających zwinnie.
 • Zbudujesz wizerunek firmy jako pracodawcy tworzącego kulturę pracy w oparciu o najnowsze trendy.

Co nas wyróżnia?

 • Jesteśmy dostawcą unikatowego narzędzia na skalę Europy i Polski – mierzącego preferencje pracowników do pracy w zwinnym bądź uregulowanym środowisku.
 • Projekty rekrutacyjne i doradcze prowadzi Certyfikowany coach AP®I (jeden z nielicznych i pierwszych w Polsce).
 • Badanie Agile Profile® Inventory realizujemy jako niezależną usługę lub zintegrowaną z innymi naszymi usługami.
 • Oferujemy możliwość realizacji badania API zarówno w formule indywidualnej jak i grupowej.
 • Czerpiąc z 17 lat doświadczeń w diagnozie pracowników, doradzimy nie tylko jak wykorzystać nowe narzędzie diagnostyczne, ale także, jak zoptymalizować obecne procesy zgodnie z metodologią wspierania rozwoju zwinnej organizacji.