Menu Zamknij

Badania opinii i zaangażowania

Badanie opinii i zaangżowania to proces mający na celu określenie poziomu zadowolenia pracowników oraz uzyskanie informacji zwrotnych na temat różnych aspektów funkcjonowania firmy. Badanie jest anonimowe, co pozwala pracownikom na swobodną ekspresję opinii. Proces umożliwia zaangażowanie Zespołu w planowanie i wdrażanie pozytywnych zmian w organizacji.

 

Realizowane cele

 • Diagnoza mocnych stron i obszarów problemowych organizacji widzianych z perspektywy pracowników.
 • Wzmocnienie identyfikacji pracowników z firmą przez odwołanie do ich osobistego doświadczenia.
 • Określenie głównych czynników wpływających na motywację i (nie)zadowolenie pracowników.
 • Zapobieganie rotacji pracowników.
 • Zdefiniowanie obszarów i kierunków działań, które mogą kształtować pozytywną zmianę i wzrost zaangażowania pracowników.
 • Docelowo: zwiększenie efektywności zarządzania, przepływu informacji i komunikacji wewnętrznej.

Co możemy dla Ciebie zrobić?

 • Przeprowadzimy audyt narzędzi badawczych (kwestionariuszy, ankiet) stosowanych w Twojej firmie. Doradzimy, co zmienić, co rozwinąć, a z czego warto zrezygnować.
 • Zaprojektujemy autorski kwestionariusz badania, dostosowany do specyfiki Twojej organizacji, jej wartości i celów strategicznych.
 • Wypracujemy strategię komunikacji procesu w Twojej organizacji, doradzimy jak przygotować Zespół do przeprowadzenia badania.
 • Przeprowadzimy badanie opinii i zaangażowania w Twojej firmie z zachowaniem najwyższych standardów poufności, z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi internetowych.
 • Opracujemy wyniki procesu (ilościowo, statystycznie) w formie raportu zbiorczego i / lub raportów cząstkowych, z uwzględnieniem Twoich oczekiwań dotyczących zakresu, formuły prezentacji danych, szaty graficznej itp.
 • Przygotujemy opracowanie wyników jakościowych badania, sformułujemy wnioski i zarekomendujemy efektywne kierunki działań rozwojowych dla Twojej firmy.
 • Wesprzemy komunikację wyników badania w Twojej organizacji, pomożemy przygotować i przeprowadzić spotkania z pracownikami, mające na celu wdrożenie pozytywnych zmian (grupy focusowe).

Co zyskujesz, współpracując z nami?

 • Przygotujesz punkt wyjścia do poprawy jakości i efektywności zarządzania w Twojej firmie.
 • Rozpoznasz główne obszary problemowe i zaplanujesz adekwatne działania naprawcze.
 • Zidentyfikujesz główne czynniki motywujące i demotywujące Twoich pracowników.
 • Uzyskasz poparcie Zespołu dla zmian planowanych w Twojej organizacji.
 • Ograniczysz rotację pracowników przez wzmocnienie ich zaangażowania i identyfikacji z firmą.
 • W przypadku badań cyklicznych zweryfikujesz efekty podjętych działań rozwojowych oraz zidentyfikujesz kolejne obszary, które warto poprawić.

Co nas wyróżnia?

 • Wiemy, jak poprowadzić kampanię informacyjną dla uzyskania najwyższych wyników zwrotności w badaniu (70 – 90%), udostępniamy naszym Klientom monitor zwrotności ankiet online. Kwestionariusz analizujemy pod kątem semantycznym, oraz weryfikujemy pod względem trafności i rzetelności. Przez cały okres badania zapewniamy uczestnikom dedykowany Help Desk mailowy i telefoniczny.
 • Zapewniamy najwyższy standard poufności i bezpieczeństwa procesu. Nie udostępniamy danych personalnych związanych z konkretnymi odpowiedziami w badaniu nawet na wyraźne żądanie organizacji. Dbamy o odpowiednią komunikację procesu.
 • Badanie realizujemy metodami tradycyjnymi (papier-ołówek) lub za pośrednictwem autorskiej platformy internetowej. Przygotowując kwestionariusz bazujemy na funkcjonujących w organizacji rozwiązaniach lub projektujemy go od podstaw. Dostosowujemy szatę graficzną kwestionariusza i raportów do standardów Klienta.
 • Zapraszamy przedstawicieli HR i Biznesu do współpracy przy określaniu głównych obszarów objętych badaniem opinii i zaangażowania, dzięki czemu mamy pewność, że docelowy kwestionariusz obejmuje najważniejsze dla nich kwestie. Po zakończeniu badania prowadzimy i moderujemy spotkania z pracownikami (grupy fokusowe), na których wypracowujemy plany działań naprawczych w ramach zdefiniowanych obszarów problemowych.