Menu Zamknij

Badanie potencjału do rozwoju: Your Potential Index

Współczesna rzeczywistość biznesowa niesie konieczność ciągłego dostosowywania się organizacji do dynamicznie zmieniającego się otoczenia. Kluczowym czynnikiem stanowiącym o tej zdolności są zespoły szybko uczących się, otwartych na zmiany i utalentowanych ludzi. Przy ograniczonej dostępności zasobów ludzkich ważne jest poszukiwanie i rozwijanie tak definiowanego potencjału nie tylko wśród kandydatów zewnętrznych ale też wśród obecnych pracowników.

W naszym modelu osobisty potencjał do rozwoju (Your Potential Index, YouPI) rozumiemy jako zestaw cech danej osoby, umożliwiający jej podejmowanie się coraz trudniejszych wyzwań oraz ciągły rozwój talentów. Model YouPI oparliśmy o współczesne badania definiujące 5 kluczowych cech składających się na potencjał rozwojowy: pokorę, pracowitość, głód sukcesu, ciekawość i nadzieję na sukces. Badanie tych obszarów pozwala zdiagnozować ogólny poziom potencjału do rozwoju, zidentyfikować mocne strony i ewentualne bariery rozwojowe danej osoby, a także przygotować adekwatne rekomendacje rozwojowe.

Realizowane cele

 • Rekrutacja pracowników z potencjałem na każdym poziomie organizacji.
 • Kwalifikacja do programów stażowych.
 • Identyfikacja Talentów w gronie obecnych pracowników, rekrutacje do programów rozwojowych typu Hi-Po.
 • Wsparcie planowania sukcesji.
 • Identyfikacja barier rozwojowych w coachingu.

Co możemy dla Ciebie zrobić?

 • Przeprowadzimy kompleksowe badanie potencjału do rozwoju Twoich pracowników, kandydatów zewnętrznych lub wewnętrznych (online).
 • Dostarczymy raporty indywidualne (ilościowo-jakościowe), wskażemy mocne strony i luki rozwojowe osób i zespołów, udzielimy rekomendacji.
 • Przeprowadzimy spotkania feedbackowo-rozwojowe dla badanych osób lub przygotujemy Cię do ich realizacji.
 • Przeszkolimy menedżerów w zakresie wspierania w rozwoju osób o wysokim potencjale oraz zarządzania potencjałem w zespole.
 • Pomożemy Ci w zintegrowaniu diagnozy potencjału do rozwoju z istniejącymi procesami HR (rekrutacja, sukcesja, zarządzanie talentami, planowanie ścieżek rozwoju).

Co zyskujesz, współpracując z nami?

 • Zrekrutujesz osoby o najwyższym potencjale rozwojowym, które w największym stopniu przyczynią się do realizacji celów strategicznych Twojej organizacji.
 • Zidentyfikujesz i rozwiniesz potencjał rozwojowy ludzi i zespołów, bazując na rzetelnej diagnozie i spersonalizowanych rekomendacjach rozwojowych.
 • Zapewnisz powodzenie programów talentowych i sukcesyjnych, dzięki doborze właściwych kandydatów wewnętrznych.
 • Usprawnisz procesy mentoringowe i coachingowe, identyfikując mocne strony i potencjalne bariery rozwojowe uczestników.

Co nas wyróżnia?

 • Opracowaliśmy nowatorski model rozumienia potencjału do rozwoju (Your Potential Index), oparty na najnowszej wiedzy i wieloletniej praktyce doradczej, stanowiący odpowiedź na współczesne wyzwania biznesu.
 • Rozumiemy znaczenie samoświadomości, pokory i pracowitości w rozwoju talentów, szczególnie w odniesieniu do zarządzania różnorodnością i nowych pokoleń pracowników.
 • Dostarczamy autorskie, znormalizowane narzędzie diagnostyczne, dostępne online w języku polskim (bezpieczna, autorska platforma informatyczna, 100% zgodności z RODO).
 • Czerpiąc z 17 lat doświadczeń w diagnozie kandydatów, wsparciu procesów rekrutacyjnych i wewnętrznych programów talentowych, doradzimy Ci nie tylko jak wykorzystać nowe narzędzia diagnostyczne, ale także, jak zoptymalizować obecne procesy zgodnie z metodologią wspierania potencjału.

Przetestuj nasze badanie bezpłatnie!