Menu Zamknij

Outplacement – grupowy i indywidualny

Zwolnienie pracownika z firmy często wiąże się z olbrzymim stresem dla niego samego, jego przełożonego i całego zespołu. Wiele firm bardzo świadomie sięga po narzędzie jakim jest outplacement, czyli kompleksowe wsparcie osób odchodzących z pracy oraz równolegle menedżerów i pracowników pozostających w organizacji.

Program outplacement dedykowany jest dla firm, które zmieniają model biznesowy firmy, dokonują zmiany struktury, przeprowadzają fuzję czy optymalizują koszty. Realizowane procesy wsparcia dotyczą pojedynczych osób zwalnianych, jak i większych grup. Pracujemy zarówno z odchodzącymi, jak i pozostającymi pracownikami oraz ich menedżerami.

Outplacement grupowy

Programy grupowe wykorzystywane szczególnie podczas zwolnień dużych grup pracowników, zawierają wystandaryzowane działania z elementami indywidualizacji, uwzględniającymi kontekst organizacji – branżę, profil zawodowy Uczestników czy uwarunkowania lokalnego rynku pracy.

Outplacement indywidualny

Programy indywidualne dedykowane przede wszystkim do pracowników z kadry zarządzającej oraz kluczowych specjalistów, są w pełni dostosowane do potrzeb Uczestnika zwolnionego, poszukującego pracy, czy zmieniającego ścieżkę zawodową, z wykorzystaniem najlepszych praktyk prowadzenia procesu outplacement.

Cele projektu

 Z perspektywy organizacji:

 • Zapewnienie wsparcia organizacjom w przeprowadzeniu procesu zmian i ich komunikacji
 • Sprawne przeprowadzenie reorganizacji i niezbędnych redukcji
 • Tonowanie i rozładowywanie negatywnych emocji u osób z którymi została rozwiązana umowa
 • Ograniczanie ryzyka spraw sądowych ze strony byłych pracowników
 • Redukcja kosztów zwolnień (odszkodowania, absencje, spadek efektywności)
 • Minimalizowanie poczucia niepewności i stresu pozostających w organizacji pracowników
 • Pozytywny wpływ na motywację do dalszej, efektywnej pracy
 • Świadome budowanie wizerunku rzetelnego i wspierającego pracodawcy [w organizacjach, w których są związki zawodowe]
 • Pozytywny wpływ na budowanie relacji ze związkami zawodowymi

Z perspektywy uczestników projektu:

 • Wsparcie byłych pracowników firmy w procesie aktywizacji zawodowej poza strukturami firmy
 • Dostarczenie praktycznych narzędzi ułatwiających poruszanie się po rynku pracy
 • Zminimalizowanie emocjonalnych skutków nowej sytuacji
 • Wsparcie w trudnym momencie, radzeniu sobie ze stresem, zrozumieniu obiektywnych przyczyn utraty pracy
 • Podsumowanie doświadczeń i osiągnięć zawodowych oraz zaplanowanie dalszej drogi zawodowej
 • Wzmocnienie motywacji do aktywnego poszukiwania pracy i ćwiczenie niezbędnych umiejętności

Co możemy dla Ciebie zrobić?

 • Pomożemy przejść przez proces zmian jakim są zwolnienia pracowników
 • Pomożemy opracować proces zwolnień pod kątem prawnym, komunikacyjnym, edukacyjnym
 • Wesprzemy zwalnianych pracowników w znalezieniu satysfakcjonującego zatrudnienia
 • Doradzimy managerom jak odnaleźć się w nowej sytuacji i efektywnie pracować z zespołem
 • Pobudzimy motywację i zaangażowanie pracowników pozostających w organizacji

Co zyskujesz, współpracując z nami?

 • Potwierdzenie marki rzetelnego i wspierającego pracodawcy
 • Nieprzerwaną realizację celów strategicznych organizacji
 • Kompleksowe wsparcie osób odchodzących
 • Wsparcie emocjonalne oraz merytoryczne managerów
 • Uznanie, zaangażowanie i efektywność pracowników

Co nas wyróżnia?

 • Kompleksowość wsparcia i działania – finalny program outplacement powstaje w oparciu o zbadanie potrzeb organizacji, profilu Uczestników programu oraz obecnego rynku pracy – wspieramy Klientów przed, w trakcie oraz po zakończeniu procesów zmian
 • Indywidualne podejście do realizacji poszczególnych etapów procesów – stawiamy na maksymalne wsparcie Uczestników programu adekwatnie do ich potrzeb – oprócz stałych elementów programu niezbędnych do podjęcia działania, każdy otrzymuje wsparcie emocjonalne i narzędziowe, jakiego potrzebuje
 • Innowacyjny warsztat i efektywne narzędzia – uczymy proaktywnej postawy na rynku pracy, poszerzamy świadomość, dajemy warsztat dla skutecznego działania, budujemy otwartość na różne formy zatrudnienia. Diagnozujemy talenty, rozwijamy kompetencje, wzmacniamy wiarę Uczestników w swoje możliwości
 • Dyspozycyjność i elastyczność konsultantów – we wszystkie podejmowane działania angażujemy się w pełni, staramy się zrozumieć Uczestników i dać im kompleksowe wsparcie, które jest niezbędne do efektywnego działania. Jesteśmy zawsze wtedy kiedy jesteśmy potrzebni. Nie chowamy się za tabliczką wyznaczonych godzin przyjęć i biernych form komunikacji.