Ekspert w ocenie i rozwoju

SOOP400

 

 

Ideą systemów oceny okresowej pracowników (SOOP) jest cykliczne sprawdzanie, czy organizacja działa zgodnie z przyjętymi założeniami, a pracownicy rozumieją rolę, jaką mają w niej do spełnienia. Przedmiotem oceny mogą być różne kryteria, na jakich zależy organizacji: efektywność wykonywania zadań na poszczególnych stanowiskach (KPI), poziom realizacji celów postawionych menedżerom, czy przejawianie określonych zachowań i postaw w ramach zestawu wartości i kompetencji, które stanowią o przewadze konkurencyjnej danej firmy.

 

 

 

Realizowane cele

 • Systematyczna komunikacja oczekiwań i monitorowanie realizacji zadań w ramach celów biznesowych organizacji.
 • Zmotywowanie pracowników do rozwoju i zwiększania własnej efektywności.
 • Diagnoza niewykorzystanych możliwości pracowników, ich mocnych stron oraz obszarów do rozwoju w kontekście wykonywanych zadań.
 • Aktualizacja bazy kompetencji i umiejętności pozwalającej na sprawne zarządzanie potencjałem organizacji.
 • Optymalizacja wydatków – dostosowanie oferty działań rozwojowych do rzeczywistych potrzeb pracowników.
 • Budowanie polityki personalnej nastawionej na stałą poprawę jakości i efektywności pracy.

 

 

Co możemy dla Ciebie zrobić?

 • Przeprowadzimy audyt obecnych narzędzi i rozwiązań w zakresie oceny działań pracowników w Twojej organizacji. Podpowiemy, co powinno stać się podstawą dokonywania oceny, kto i jak często powinien ją przeprowadzać, by system realnie wspierał rozwój firmy i był zrozumiały dla jego Uczestników.
 • Zaprojektujemy system oceny pracowników w Twojej firmie, adekwatny do jej struktury i specyfiki oraz celów biznesowych, oparty na wybranych kryteriach, takich, jak: realizacja celów, wskaźniki efektywności, kompetencje czy wartości.
 • Przygotujemy niezbędne narzędzia i przejrzyste procedury postępowania zgodne z przyjętą metodologią oraz nauczymy użytkowników, jak z nich korzystać. Przeszkolimy menedżerów z odpowiednich technik posługiwania się narzędziem oceny w praktyce zarządzania zespołem.
 • Pomożemy zbudować zrozumienie celów oceny oraz zyskać zwolenników dla wdrażanych rozwiązań na każdym szczeblu organizacji.
 • Wesprzemy Twoją firmę we wdrożeniu i pierwszym okresie korzystania z systemu, czuwając nad prawidłowym przebiegiem procesu.

 

 

Co zyskujesz, współpracując z nami?

 • Zbudujesz świadomość oczekiwań, wartości i zasad funkcjonowania Twojej organizacji na wszystkich szczeblach jej struktury.
 • Zwiększysz zaangażowanie pracowników we wspólne osiąganie celów biznesowych organizacji, zgodnie z przyjętymi wartościami i sposobami postępowania.
 • Zmonitorujesz poziom realizacji celów i wskaźniki efektywności poszczególnych pracowników.
 • Pozyskasz aktualne informacje zarządcze niezbędne do podejmowania bieżących decyzji operacyjnych.
 • Zweryfikujesz poziom rozumienia celów dotyczących poszczególnych zespołów i pracowników.
 • Uzupełnisz strategię personalną o elementy wspierające procesy zarządzania i przynoszące realny zwrot z inwestycji.

 

 

Co nas wyróżnia?

 

   VALUE1

Wysoka jakość i standardy pracy

 

Doświadczenie mówi, że nie ma jednego uniwersalnego modelu budowy systemu ocen, idealnego dla każdego typu organizacji. Jest natomiast sprawdzony wzorzec postępowania pozwalający nam sprawnie przygotować rozwiązania w najwyższym stopniu dopasowane do potrzeb danej organizacji.

 

 

VALUE2

 

Dbałość o ludzi w procesie oceny

 

Naszym priorytetem jest wysokie zaangażowanie i poczucie bezpieczeństwa Uczestników procesu na każdym jego etapie. Dbamy o odpowiednią komunikację procesu w organizacji oraz taką jego konstrukcję, która ułatwia zrozumienie celu oceny oraz kładzie nacisk na aspekty rozwojowe.

 

 

 

VALUE3

 

Elastyczność w działaniu

 

Szczególną cechą projektowanych przez nas rozwiązań jest odwołanie do istniejących w organizacji narzędzi i zasobów, oraz oparcie modelu oceny o różnego rodzaju kryteria, w tym wartości, postawy i kompetencje elastycznie dopasowane do specyfiki biznesu i budujące jego efektywność.

 

 

VALUE4

 

Wspólne poszukiwanie rozwiązań

 

Budowane przez nas systemy ewoluują wraz z rozwojem organizacji. Wspólnie z naszymi Klientami śledzimy trendy zmian oraz dbamy o adekwatność i aktualność rozwiązań, za które jesteśmy odpowiedzialni.

 

 

Dowiedz się więcej…

 

Skontaktuj się z nami!