Ekspert w ocenie i rozwoju

Wsparcie Menedżerów – Action Learning & Szkolenia online

AL&szkolenia - 1920&1080

 

Covid-19 wymusił konieczność przestawienia się na inny tok myślenia i funkcjonowania. Nowa rzeczywistość wymaga od liderów zespołów podejmowania natychmiastowych działań. Menedżerowie stoją aktualnie przed szeregiem wyzwań dotyczących opanowania emocji własnych i emocji pracowników, efektywnej komunikacji, zarządzania w trybie pracy zdalnej czy budowania zaangażowania i odpowiedzialności w zespołach wirtualnych. 

 

 

Z myślą o menedżerach przygotowaliśmy Pakiet Wsparcia W Nieoczekiwanej Zmianie:

 

 

SESJE ACTION LEARNING (formuła otwarta)

 

Wyjątkowe warsztaty on-line, podczas których skupiamy się na rzeczywistych wyzwaniach Uczestników. To Uczestnicy zgłaszają problemy, nad którymi będziemy pracować w ramach tematu głównego

 

 

W trakcie sesji Action Learning zapewniamy przestrzeń do:

 • Dzielenia się wyzwaniami, trudnościami oraz dotychczasowymi praktykami rozwiązywania problemów
 • Wypracowania skutecznych rozwiązań i metod działania w gronie innych liderów pod przewodnictwem doświadczonego Trenera
 • Wzajemnych inspiracji i czerpania z konkretnych wskazówek od Trenera do zastosowania w przyszłości

 

 

Nadchodzące sesje Action Learning (formuła otwarta):

 

1. Efektywne zarządzanie w trybie pracy zdalnej – 29 kwietnia 2020, godz. 10:00

 

2. Jak mądrze rozmawiać z pracownikami w kryzysie? – 29 kwietnia 2020, godz. 14:00

 

3. Budowanie relacji w zespole zdalnym – 6 maja 2020, godz. 10:00  

 

 

 

SZKOLENIA ONLINE (formuła zamknięta)

 

 

1. Moc autorytetu – najsolidniejszy fundament zarządzania w czasie kryzysu

 • Jak sprawnie zarządzać stresem własnym i swoich pracowników?
 • Jak motywować pracowników do wytężonej i efektywnej pracy?
 • Więź i poczucie wspólnoty – jak skutecznie wyzwalać je w członkach zespołu?
 • Elastyczność i inteligencja emocjonalna przywódcy

 

 

 

2. Siła komunikacji w nieprzewidywalnych czasach

 

 • Jak zmienia się komunikacja z tradycyjnej, na zdalną?
 • Jak rozumieć potrzeby komunikacyjne pracownika?
 • Jak dobierać środki przekazu komunikacji zgodnie z zakładanym celem?
 • Wskazówki i najlepsze praktyki komunikacyjne w nowych warunkach

 

 

 

3. Jak mądrze rozmawiać z pracownikami w kryzysie?

 

 • Jak szybko poradzić sobie z własnymi emocjami, lękiem i stresem?
 • Jak zrozumieć emocje pracowników?
 • Jak przekazywać trudne i ważne decyzje organizacyjne?
 • Jak dawać feedback, by dodać energii do działania?

 

 

4. Efektywne zarządzanie w trybie pracy zdalnej

 

 • Fundamenty pracy zdalnej – sprawdzone rytuały i narzędzia
 • Proces komunikowania się z zespołem rozproszonym
 • Praca z przekonaniami własnymi i zespołu wpływającymi na gotowość do pracy zdalnej
 • Szanse i zagrożenia związane z pracą zdalną
 • Mądry monitoring pracy zdalnej

 

 

5. Tajniki prowadzenia efektywnych spotkań on-line

 

 • Organizacja spotkania on-line – jak formułować realne cele, opracować odpowiednią agendę
 • Jak zadbać o komfort spotkania i pomocne materiały?
 • Jak kierować spotkaniem, prowadzić dyskusje i motywować uczestników do podejmowania decyzji?
 • Jak skończyć z jałowymi dyskusjami, nieprzygotowanymi prowadzącymi i nadmiarowym składem osobowym?

 

 

6. Jak budować relacje w zespole zdalnym/wirtualnym?

 

 • Różnice w budowaniu relacji w zespole pracującym klasycznie i wirtualnie
 • Budowanie zaangażowania i odpowiedzialności – jak koncentrować zespół wokół wspólnych celów?
 • Zaufanie w zespole zdalnym – jak je budować i na czym je opierać?
 • Wskazówki i najlepsze praktyki do prowadzenia swojego zespołu w nowych warunkach

 

 

 

Regulamin szkolenia 2020

 

Pracownik w emocjach – pobierz przykładowy model rozmowy

Kliknij, aby dowiedzieć się więcej!
Lub skontaktuj się z nami!