Logo Resolutio

Modele kompetencji i wartości

3crosses
bulb1
Model kompetencji to zbiór kompetencji szczególnie istotnych dla funkcjonowania danej organizacji, która go wypracowała, wdrożyła i stosuje. Profesjonalnie przygotowany model kompetencji obejmuje katalog kompetencji wraz z ich definicjami, zestawem wskaźników behawioralnych i skalą oceny. Narzędzie to umożliwia ocenę kluczowych kompetencji pracowników według wystandaryzowanej skali oraz szczegółowe planowanie działań rozwojowych.

Model wspierający strategiczne cele

Model wspierający
strategiczne cele organizacji

Opracowanie i wdrożenie modelu kompetencji firmowych jest dla organizacji strategicznym przedsięwzięciem. Zawarte w nim oczekiwania stawiane pracownikom przez firmę, odnoszą się do większych obszarów jej działania, takich jak sprzedaż, obsługa klienta czy administracja lub do całej organizacji. Oczekiwania przełożone na język kompetencji, tworzą listę wytycznych, mówiących o tym jakich pracowników chce mieć firma. Wskazują również do czego powinni oni dążyć, jeśli chcą realizować zadania w sposób zgodny z ideologią i wartościami organizacji.

ilustracja_hexsquare

Po co wdrażać

ilustracja_halfcirclehex2

Po co wdrażać
Model Kompetencji?

Rola zastosowania modelu kompetencji w organizacji jest szeroka. Gotowy opis wymagań kompetencyjnych dla wszystkich lub wybranych stanowisk jest punktem odniesienia w działaniach rozwojowych lub w procesach oceny, rekrutacji i selekcji kandydatów. Wdrożenie modelu, w dłuższej perspektywie czasowej, pozwala efektywniej realizować cele firmy, wspiera w realizacji przyjętej strategii oraz podniesieniu motywacji pracowników, a w efekcie w zadbaniu o to, aby na dłużej wiązali się z organizacją.

Kiedy warto wdrożyć

Kiedy warto wdrożyć
Model Kompetencji?

Jeśli chcesz:

 • Podnieść efektywność realizacji celów biznesowych poprzez odpowiednią, spójną politykę personalną
 • Zwiększyć trafność decyzji rekrutacyjnych – posiadając opisy wymaganych kompetencji, łatwiej opracujesz szczegółowy profil oczekiwań na danym stanowisku oraz dobierzesz adekwatne narzędzia rekrutacyjne
 • Wprowadzić jasne kryteria oceny – wdrożenie modelu kompetencyjny ułatwia przeprowadzenie procesów oceny pracowników, takich jak cykliczna ocena
  pracowników, AC|DC czy Ocena 360°
 • Budować ścieżki kariery – łatwiej podejmiesz decyzje o awansach, dzięki świadomości jakie są wymagania kompetencyjne dla wyższych stanowisk czy stanowisk w innych obszarach biznesowych
 • Świadomie planować rozwój zasobów i potencjału, aby przygotować firmę na przyszłe wyzwania


Pomożemy Ci osiągnąć takie efekty

ilustracja_triangle

Te firmy już się o tym przekonały

Te firmy już się o tym przekonały

Jak to zrobimy poprzez wdrożenie

Jak to zrobimy poprzez wdrożenie
Modelu Kompetencji?

Wykonamy przegląd obecnych rozwiązań Przeprowadzimy analizę materiałów/dokumentów dostępnych w organizacji: przeanalizujemy strukturę, specyfikę działania firmy, opisy stanowisk, przyjętą strategię i wartości Przeprowadzimy analizę potrzeb i oczekiwań Pomożemy zaangażować Ci w proces kluczowe osoby w firmie – Zarząd i Kadrę Menedżerską, zrealizujemy spotkania, warsztaty, wywiady z wybranymi osobami w celu rozpoznania specyfiki poszczególnych obszarów i zebrania oczekiwań interesariuszy Przygotujemy plan komunikacji Doradzimy w jaki sposób przeprowadzić komunikację całego procesu, przygotujemy narzędzia i materiały informacyjne Powołamy Zespół Projektowy Ustalimy role, rozdzielimy odpowiedzialności i przygotujemy harmonogram działań Skonstruujemy Model Kompetencji Opracujemy wytyczne i założenia dla modelu kompetencji. Opracujemy definicje kompetencji, wskaźników behawioralnych oraz przeprowadzimy kalibrację opisów zachowań. Wypracujemy profile kompetencji dla poszczególnych poziomów stanowisk i grup stanowisk. Opracujemy narzędzia Przygotujemy narzędzia monitorowania, oceny i rozwoju kompetencji (system oceny okresowej, procedury rekrutacyjne na kluczowe stanowiska, narzędzia oceny kompetencji, system oceny 360). Pomożemy we wdrożeniu Zaprojektujemy i przeprowadzimy warsztaty, których celem będzie poznanie nowego modelu kompetencji, zasad jego wykorzystania lub używania stworzonych narzędzi oceny. 1 2 4 3 5 6 7

Wykonamy przegląd
obecnych rozwiązań

Przeprowadzimy analizę materiałów/ dokumentów dostępnych w organizacji: przeanalizujemy strukturę, specyfikę działania firmy, opisy stanowisk, przyjętą strategię i wartości

Przeprowadzimy analizę
potrzeb i oczekiwań

Pomożemy zaangażować Ci w proces kluczowe osoby w firmie – Zarząd i Kadrę Menedżerską, zrealizujemy spotkania, warsztaty, wywiady z wybranymi osobami w celu rozpoznania specyfiki poszczególnych obszarów i zebrania oczekiwań interesariuszy

Powołamy
Zespół Projektowy

Ustalimy role, rozdzielimy odpowiedzialności i przygotujemy harmonogram działań

Przygotujemy
plan komunikacji

Doradzimy w jaki sposób przeprowadzić komunikację całego procesu, przygotujemy narzędzia i materiały informacyjne

Skonstruujemy
Model Kompetencji

Opracujemy wytyczne i założenia dla modelu kompetencji. Opracujemy definicje kompetencji, wskaźników behawioralnych oraz przeprowadzimy kalibrację opisów zachowań. Wypracujemy profile kompetencji dla poszczególnych poziomów stanowisk i grup stanowisk

Opracujemy
narzędzia

Przygotujemy narzędzia monitorowania, oceny i rozwoju kompetencji (system oceny okresowej, procedury rekrutacyjne na kluczowe stanowiska, narzędzia oceny kompetencji, system oceny 360)

Pomożemy
we wdrożeniu

Zaprojektujemy i przeprowadzimy warsztaty, których celem będzie poznanie nowego modelu kompetencji, zasad jego wykorzystania lub używania stworzonych narzędzi oceny

Definiując model kompetencji proponujemy różne podejścia –
zobacz przykład wybranych sposobów definiowania kompetencji:

Tworzymy także modele pośrednie, zależnie od preferencji i potrzeb konkretnej organizacji.

Znajdziemy dla Ciebie

Znajdziemy dla Ciebie najlepsze rozwiązanie (łac. RESOLUTIO)

 • Potrzebujesz porozmawiać z konsultantem na dowolny temat związany
  z oceną i rozwojem pracowników, zespołów lub firmy?
 • Chcesz upewnić się, czy Twoje pomysły zmierzają w dobrym kierunku?


Proponujemy coś więcej niż tylko usługi i narzędzia.

Skorzystaj z naszej ekspertyzy i umów się na bezpłatną konsultację.

Chcesz wdrożyć firmowy Model Kompetencji, ale:

 •   Boisz się, że ludzie w Twojej organizacji nie zidentyfikują się z nowym rozwiązaniem, a model nie będzie w pełni odzwierciedlać specyfiki Waszej firmy?
 •   Nie wiesz, który typ modelu kompetencji najlepiej sprawdzi się w Twojej firmie?
 •   Obawiasz się, że proces gromadzenia danych, opisywania, poziomowania,
  weryfikowania, konsultowania, trwa bardzo długo, a brak szybkiego efektu spowoduje, że zaangażowanie w projekt będzie spadać?

Zaopiekujemy te obawy!

Zaopiekujemy te obawy!

Budujemy modele dostosowane do specyficznych potrzeb organizacji i planowanych procesów związanych z zarządzaniem kompetencjami w zespole pracowników (procesy oceny i rozwoju).

Mamy wieloletnie doświadczenie w tworzeniu i posługiwaniu się różnymi typami modeli kompetencji i skal ich oceny (modele addytywne, otwarte, liniowe). Znamy mocne strony i wyzwania wiążące się z różnymi podejściami metodologicznymi.

Dostarczymy Ci sprawdzone narzędzia do gromadzenia i porządkowania informacji, na ich podstawie zaproponujemy definicje i opisy kompetencji, kategorie przypisania zachowań do poszczególnych poziomów, brzmienie wskaźników.

Pobierz przykładowy zakres raportu indywidulanego po badaniu 360 stopni.
Pobierz przykład wybranych sposobów definiowania kompetencji:
model otwarty i model addytywny.

Zapisz się na newsletter!

Bądź na bieżąco z wartościowymi informacjami i inspiracjami z zakresu HR.