Logo Resolutio

Badania satysfakcji i zaangażowania

3crosses
paper_plane
Badanie satysfakcji i zaangażowania to proces mający na celu określenie poziomu zadowolenia pracowników oraz uzyskanie informacji zwrotnych na temat różnych aspektów funkcjonowania firmy. Badanie umożliwia zaangażowanie Zespołu w planowanie i wdrażanie pozytywnych zmian w organizacji.

Zaangażowany zespół

Zaangażowany zespół
to podstawa

Poziom zaangażowania pracowników w ogromnym stopniu przekłada się na efektywność funkcjonowania organizacji. Zaangażowany pracownik to osoba o silnej motywacji do pracy, która z entuzjazmem wykonuje swoje obowiązki, dzieli się pomysłami na usprawnienia oraz proaktywnie szuka rozwiązań pojawiających się problemów.

ilustracja_hexsquare

Po co realizować

ilustracja_halfcirclehex2

Po co realizować procesy badania satysfakcji i zaangażowania?

Zaangażowani pracownicy identyfikują się z wartościami i celami firmy – czują się do nich emocjonalnie przywiązani przez co aktywnie działają na rzecz ich realizacji, co przekłada się pozytywnie na wyniki biznesowe. Organizacje, które dbają o odpowiedni poziom zaangażowania swoich ludzi odnotowują większą lojalność klientów, niższą rotację oraz mniejszą ilość wpływających zwolnień lekarskich.

Kiedy warto przeprowadzić

Kiedy warto przeprowadzić
badanie satysfakcji i zaangażowania?

Jeśli chcesz:

 • Otrzymać informacje na temat mocnych stron i obszarów problemowych organizacji widzianych z perspektywy pracowników
 • Wzmocnić identyfikację pracowników z firmą przez odwołanie do ich osobistego doświadczenia
 • Określić główne czynniki wpływające na motywację i (nie)zadowolenie pracowników
 • Zapobiegać rotacji pracowników przez wzmocnienie ich zaangażowania i identyfikacji z firmą
 • Zdefiniować obszary i kierunki działań, które mogą kształtować pozytywną zmianę i wzrost zaangażowania pracowników
 • Zwiększać efektywność zarządzania, przepływu informacji i komunikacji wewnętrznej.


Pomożemy Ci osiągnąć takie efekty

ilustracja_triangle

Te firmy już się o tym przekonały

Te firmy już się o tym przekonały

Jak to zrobimy przy pomocy

Jak to zrobimy przy pomocy
badania satysfakcji i zaangażowania

Opracujemy badanie / kwestionariusz Zaprojektujemy przebieg badania, dostosujemy dotychczasowy lub przygotujemy autorski kwestionariusz badania, dostosowany do specyfiki Twojej organizacji, jej wartości i celów strategicznych Wesprzemy w komunikacji procesu Zadbamy o odpowiednią komunikację procesu adekwatną do specyfiki organizacji, doradzimy jak przygotować Zespół do przeprowadzenia badania. 1 2 Zarekomendujemy kierunki rozwoju Przygotujemy opracowanie wyników ilościowych i jakościowych badania, sformułujemy wnioski i zarekomendujemy efektywne kierunki działań rozwojowych dla Twojej firmy. Przeprowadzimy badanie satysfakcji i zaangażowania Zrealizujemy badanie z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi internetowych, z zachowaniem najwyższych standardów poufności. 4 3 Podsumujemy proces Podczas spotkania z omówieniem wyników i wniosków, przekażemy rekomendacje zmian i kierunki dalszych działań wpływających na zaangażowanie pracowników Wesprzemy pogłębienie wyników badania Pomożemy przygotować i przeprowadzić spotkania z pracownikami, mające na celu wypracowanie optymalnych rozwiązań i zaplanowanie wdrożenia pozytywnych zmian (grupy focusowe). 5 6

Opracujemy badanie /
kwestionariusz

Zaprojektujemy przebieg badania, dostosujemy dotychczasowy lub przygotujemy autorski kwestionariusz badania, dostosowany do specyfiki Twojej organizacji, jej wartości i celów strategicznych

Wesprzemy
w komunikacji procesu

Zadbamy o odpowiednią komunikację procesu adekwatną do specyfiki organizacji, doradzimy jak przygotować Zespół do przeprowadzenia badania

Przeprowadzimy badanie
satysfakcji i zaangażowania

Zrealizujemy badanie z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi internetowych, z zachowaniem najwyższych standardów poufności

Zarekomendujemy
kierunki rozwoju

Przygotujemy opracowanie wyników ilościowych i jakościowych badania, sformułujemy wnioski i zarekomendujemy efektywne kierunki działań rozwojowych dla Twojej firmy

Podsumujemy
proces

Podczas spotkania z omówieniem wyników i wniosków, przekażemy rekomendacje zmian i kierunki dalszych działań wpływających na zaangażowanie pracowników

Wesprzemy pogłębienie
wyników badania

Pomożemy przygotować i przeprowadzić spotkania z pracownikami, mające na celu wypracowanie optymalnych rozwiązań i zaplanowanie wdrożenia pozytywnych zmian (grupy focusowe)

Chcesz otrzymać więcej informacji na temat
badań satysfakcji i zaangażowania?

Znajdziemy dla Ciebie

Znajdziemy dla Ciebie najlepsze rozwiązanie (łac. RESOLUTIO)

 • Potrzebujesz porozmawiać z konsultantem na dowolny temat związany
  z oceną i rozwojem pracowników, zespołów lub firmy?
 • Chcesz upewnić się, czy Twoje pomysły zmierzają w dobrym kierunku?


Proponujemy coś więcej niż tylko usługi i narzędzia.

Skorzystaj z naszej ekspertyzy i umów się na bezpłatną konsultację.

Chcesz przeprowadzić badanie satysfakcji i zaangażowania, ale mierzysz się z:

 •   Niepokojem o niskie wyniki zwrotności badania?
 •   Sytuacją, w której część pracowników (np. produkcyjnych)
  nie posiada dostępu do komputera służbowego?
 •   Ograniczonym zaufaniem związanym z poufnością procesu? 

Zaopiekujemy te obawy!

Zaopiekujemy te obawy!

Wiemy, jak poprowadzić kampanię informacyjną dla uzyskania najwyższych wyników zwrotności w badaniu (70 – 90 %)

Na bazie wieloletnich doświadczeń wiemy jak zaprojektować kampanię angażującą do udziału w badaniu. Przez cały okres badania zapewniamy uczestnikom dedykowany Help Desk dotyczący kwestii merytorycznych i technicznych.

Badanie realizujemy za pośrednictwem autorskiej platformy internetowej, ale także tradycyjną metodą (papier-ołówek)

Przygotowując badanie bazujemy na funkcjonujących w organizacji rozwiązaniach lub projektujemy optymalne dla danej sytuacji.

Zapewniamy najwyższy standard poufności i bezpieczeństwa procesu

Nie udostępniamy indywidualnych danych związanych z konkretnymi odpowiedziami w badaniu nawet na wyraźne żądanie organizacji. Dbamy o odpowiednią komunikację procesu.

Pobierz przykładowy zakres raportu indywidulanego po badaniu 360 stopni.
Pobierz przykład wybranych sposobów definiowania kompetencji:
model otwarty i model addytywny.

Zapisz się na newsletter!

Bądź na bieżąco z wartościowymi informacjami i inspiracjami z zakresu HR.