Logo Resolutio

Wdrożenie standardów Sprzedaży

3crosses
bulls_eye
Standardy sprzedaży to zestaw zachowań pozwalający zarządzać doświadczeniem Klientów. Wdrożone standardy sprzedaży powinny usprawniać procesy sprzedażowe i zachęcać handlowców do zachowania się w określony sposób, zgodny z kulturą i podejściem do sprzedaży reprezentowanej organizacji.

Standardy wspierające

Standardy wspierające strategiczne cele organizacji

Standardy powinny wynikać z przyjętej strategii firmy oraz bazować na sprawdzonych działaniach, dzięki którym handlowcy odnoszą sukces. Warto, żeby dotyczyły obszarów, które mają największy wpływ na sprzedaż oraz tworzenie pozytywnych doświadczeń Klientów, np. prezentowanie firmy i jej usług / produktów, badanie potrzeb Klienta, czy sposób odpowiedzi na zastrzeżenia.

ilustracja_hexsquare

Po co wdrażać

ilustracja_halfcirclehex2

Po co wdrażać standardy sprzedaży?

Wdrożenie standardów sprzedaży pozwala na przebieg procesów sprzedażowych zgodnie z podejściem firmy oraz oczekiwanymi i spójnymi postawami, prezentowanymi przez handlowców. Przyjęty model sprzedaży kształtuje pożądane nawyki i postawy w określonych sytuacjach (np. przygotowanie do spotkania, realizacja poszczególnych etapów rozmowy z Klientem czy postępowanie w sytuacjach trudnych), zgodnie z założeniami organizacji.

Kiedy warto wdrożyć

Kiedy warto wdrożyć
standardy sprzedaży?

Jeśli chcesz:

 • Jasno wyznaczyć kierunki oraz sposoby działań, dzięki którym łatwiej będzie realizować postawione przed firmą i pracownikami cele sprzedażowe
 • Utrzymać zaangażowanie i efektywność handlowców na najwyższym poziomie
 • Modelować i ujednolicać najlepsze praktyki, dzielić się wiedzą oraz budować silną i spójną markę firmy
 • Zdobyć przewagę konkurencyjną i budować najlepsze doświadczenia Klientów
 • Uprościć proces i obniżyć koszty wdrażania nowych handlowców
 • Zwiększyć łatwość monitorowania procesów sprzedażowych oraz odchylenia od standardu i przyjętych celów
 • Ułatwić stawianie celów rozwojowych handlowcom w oparciu o spójne standardy i oczekiwania


Pomożemy Ci osiągnąć takie efekty

ilustracja_triangle

Te firmy już się o tym przekonały

Te firmy już się o tym przekonały

Jak to zrobimy poprzez wdrożenie

Jak to zrobimy poprzez wdrożenie
standardów sprzedaży?

Wykonamy przegląd obecnych rozwiązań Przeprowadzimy analizę materiałów/dokumentów dostępnych w organizacji: przeanalizujmy specyfikę działania firmy, role i opisy stanowisk handlowych, dotychczasowe standardy, dostępne wyniki badań (np. Tajemniczego Klienta), politykę wynagradzania i premiowania, przyjętą strategię i wartości Przeprowadzimy analizę potrzeb i oczekiwań Pomożemy zaangażować Ci w proces kluczowe osoby w firmie – Zarząd i Kadrę Menedżerską, zrealizujemy spotkania, warsztaty, wywiady z wybranymi osobami w celu doprecyzowania rozumienia celów projektu, założeń i oczekiwanych efektów 1 2 Przygotujemy plan komunikacji Doradzimy w jaki sposób przeprowadzić komunikację całego procesu, przygotujemy narzędzia i materiały informacyjne Powołamy Zespół Projektowy Ustalimy role, rozdzielimy odpowiedzialności i przygotujemy harmonogram działań; uchwycimy stan obecny oraz zdefiniujemy założenia odnośnie stanu docelowego; określimy kluczowe potrzeby każdej z grup w obszarze standaryzacji 4 3 Skonstruujemy Księgę Standardów Opracujemy wytyczne i założenia dla Standardów sprzedaży; opracujemy profil kompetencji idealnego handlowca wraz z definicjami i wskaźnikami zachowań oraz przeprowadzimy kalibrację opisów wymagań Pomożemy we wdrożeniu Zaprojektujemy i przeprowadzimy warsztaty, których celem będzie poznanie nowych Standardów sprzedaży, ich rozumienia, umiejętności prowadzenia rozmowy handlowej z Klientami według przyjętego schematu, umiejętności pracy z handlowcem w zakresie obserwacji i analizy prowadzenia rozmów handlowych oraz przekazywania konkretnych informacji zwrotnych 5 6

Wykonamy przegląd
obecnych rozwiązań

Przeprowadzimy analizę materiałów/dokumentów dostępnych w organizacji: przeanalizujmy specyfikę działania firmy, role i opisy stanowisk handlowych, dotychczasowe standardy, dostępne wyniki badań (np. Tajemniczego Klienta), politykę wynagradzania i premiowania, przyjętą strategię i wartości

Przeprowadzimy analizę
potrzeb i oczekiwań

Pomożemy zaangażować Ci w proces kluczowe osoby w firmie – Zarząd i Kadrę Menedżerską, zrealizujemy spotkania, warsztaty, wywiady z wybranymi osobami w celu doprecyzowania rozumienia celów projektu, założeń i oczekiwanych efektów

Powołamy
Zespół Projektowy

Ustalimy role, rozdzielimy odpowiedzialności i przygotujemy harmonogram działań; uchwycimy stan obecny oraz zdefiniujemy założenia odnośnie stanu docelowego; określimy kluczowe potrzeby każdej z grup w obszarze standaryzacji

Przygotujemy
plan komunikacji

Doradzimy w jaki sposób przeprowadzić komunikację całego procesu, przygotujemy narzędzia i materiały informacyjne

Skonstruujemy
Księgę Standardów

Opracujemy wytyczne i założenia dla Standardów sprzedaży; opracujemy profil kompetencji idealnego handlowca wraz z definicjami i wskaźnikami zachowań oraz przeprowadzimy kalibrację opisów wymagań

Pomożemy
we wdrożeniu

Zaprojektujemy i przeprowadzimy warsztaty, których celem będzie poznanie nowych Standardów sprzedaży, ich rozumienia, umiejętności prowadzenia rozmowy handlowej z Klientami według przyjętego schematu, umiejętności pracy z handlowcem w zakresie obserwacji i analizy prowadzenia rozmów handlowych oraz przekazywania konkretnych informacji zwrotnych

Zaciekawił Cię temat wdrożenia standardów sprzedaży?
Jeśli chcesz otrzymać więcej informacji dotyczących tego procesu, zapisz się do naszego newslettera.

Znajdziemy dla Ciebie

Znajdziemy dla Ciebie najlepsze rozwiązanie (łac. RESOLUTIO)

 • Potrzebujesz porozmawiać z konsultantem na dowolny temat związany
  z oceną i rozwojem pracowników, zespołów lub firmy?
 • Chcesz upewnić się, czy Twoje pomysły zmierzają w dobrym kierunku?


Proponujemy coś więcej niż tylko usługi i narzędzia.

Skorzystaj z naszej ekspertyzy i umów się na bezpłatną konsultację.

Chcesz wdrożyć nowe standardy sprzedaży, ale:

 • Boisz się, że handlowcy w Twojej organizacji nie zidentyfikują się z nowym rozwiązaniem, a standardy nie będą w pełni odzwierciedlać specyfiki Waszej firmy i podejścia do sprzedaży?
 • Nie wiesz, jaki model sprzedaży najlepiej sprawdzi się w Twojej firmie
 • Obawiasz się, że proces gromadzenia informacji i standaryzacji sprzedaży będzie trwał bardzo długo, a brak szybkiego efektu spowoduje, że zaangażowanie w projekt będzie spadać?

Zaopiekujemy te obawy!

Zaopiekujemy te obawy!

Pracujemy z dużym zespołem doświadczonych ekspertów

Mamy wieloletnie doświadczenie w budowaniu standardów sprzedaży. Znamy mocne strony i wyzwania wiążące się z przeprowadzeniem tego typu projektów.

Nie oferujemy gotowych rozwiązań

Angażujemy do wypracowywania finalnych rozwiązań zespół po stronie Klienta, adekwatnie do potrzeb projektu i możliwości pracowników, dbając o efektywne wykorzystanie ich czasu dla realizacji projektu.

Uwzględniamy specyfikę organizacji

Budujemy standardy dostosowane do specyficznych potrzeb firmy, etapu jej rozwoju oraz optymalnego podejścia do sprzedaży w danej organizacji.

Pracujemy na sprawdzonych narzędziach

Zarekomendujemy Ci sprawdzone metody gromadzenia i porządkowania informacji, na ich podstawie zaproponujemy rozwiązania, które będą miały realny wpływ na wyniki biznesowe.

Pobierz przykładowy zakres raportu indywidulanego po badaniu 360 stopni.
Pobierz przykład wybranych sposobów definiowania kompetencji:
model otwarty i model addytywny.

Zapisz się na newsletter!

Bądź na bieżąco z wartościowymi informacjami i inspiracjami z zakresu HR.