Logo Resolutio

Wdrażanie programów talentowych

3crosses
paper_plane
Program talentowy to usystematyzowane podejście do identyfikacji, rozwijania i zatrzymywania najbardziej wartościowych pracowników w organizacji, którzy mają potencjał do osiągania wyjątkowych wyników i rozwoju. Proces ten polega na stworzeniu takim osobom możliwości oraz dostarczeniu narzędzi, które pozwolą im rozwijać swoje umiejętności i zdolności wewnątrz firmy.

Po co wdrażać program

Po co wdrażać program talentowy?

Wdrożenie programu talentowego wpływa na zwiększenie zaangażowania i motywacji pracowników oraz poprawę efektywności, co przekłada się na korzyści dla całej organizacji. Poprzez rozwijanie talentów wewnątrz organizacji, można zredukować koszty związane z rekrutacją i szkoleniem nowych pracowników, a także zwiększyć lojalność pracowników i ich zaangażowanie w pracę.

ilustracja_hexsquare

Kiedy warto wdrożyć

ilustracja_triangle

Kiedy warto wdrożyć
program talentowy?

Jeśli chcesz:

 • Zidentyfikować i rozwijać utalentowanych ludzi, którzy będą mogli pełnić ważne funkcje w Twojej organizacji
 • Podnieść poziom zaangażowania i identyfikacji pracowników z firmą poprzez udział w prestiżowym programie
 • Budować kadrę menedżerską złożoną z osób o wysokim potencjale kompetencyjnym
 • Zapobiec odejściu najcenniejszych pracowników
 • Przyciągać do Twojej organizacji wybijających się absolwentów uczelni
 • Kształtować pozytywny wizerunek firmy, jako organizacji zatrudniającej najlepszych i inwestującej w rozwój pracowników
 • Zwiększać efektywność funkcjonowania firmy


Pomożemy Ci osiągnąć takie efekty

Te firmy już się o tym przekonały

Te firmy już się o tym przekonały

Jak to zrobimy poprzez program?

Jak to zrobimy poprzez program talentowy?

1 2 4 3 5 6 Przeszkolimy menedżerów W zakresie inspirowania do rozwoju i wykorzystania potencjału Talentów w ich zespołach 7 Przeprowadzimy audyt obecnych rozwiązań Dokonamy przeglądu rozwiązań w zakresie TM funkcjonujących w Twojej firmie, zaproponujemy możliwe kierunki optymalizacji. Zaplanujemy proces Wspólnie określimy cel i zaplanujemy efekty programu rozwojowego, dostosowane do potrzeb i możliwości Twojej organizacji. Zaplanujemy kolejne etapy procesu i przygotujemy metodologię. Udzielimy wsparcia w rekomendacji Uczestników do programu Zaprojektujemy procedurę nominacji / rekrutacji kandydatów do programu rozwojowego (kryteria twarde i miękkie), przygotujemy niezbędne narzędzia (formularze zgłoszeniowe, karty rekomendacji itp.). Określimy, kim jest Talent w Twojej firmie Opracujemy definicję Talentu w Twojej organizacji, obejmującą m. in. wskaźniki efektywności, kompetencje i wartości. Zbadamy potencjał rozwojowy Przeprowadzimy diagnozę mocnych stron i obszarów rozwojowych kandydatów do programu talentowego, wybraną metodą: Development Centre w ujęciu standardowym i dynamicznym (Korn Ferry / Lominger), Informacja Zwrotna 360°, testy psychometryczne itp. Zaplanujemy rozwój Talentów Z uwzględnieniem narzędzi i zasobów dostępnych w Twojej organizacji, zakontraktujemy Indywidualne Plany Rozwoju w ramach spotkań 1:1 lub warsztatów grupowych

Przeprowadzimy audyt
obecnych rozwiązań

Dokonamy przeglądu rozwiązań w zakresie TM funkcjonujących w Twojej firmie, zaproponujemy możliwe kierunki optymalizacji

Zaplanujemy
proces

Wspólnie określimy cel i zaplanujemy efekty programu rozwojowego, dostosowane do potrzeb i możliwości Twojej organizacji. Zaplanujemy kolejne etapy procesu i przygotujemy metodologię.

Określimy, kim jest
Talent w Twojej firmie

Opracujemy definicję Talentu w Twojej organizacji, obejmującą m. in. wskaźniki efektywności, kompetencje i wartości

Udzielimy wsparcia w rekomendacji
Uczestników do programu

Zaprojektujemy procedurę nominacji / rekrutacji kandydatów do programu rozwojowego (kryteria twarde i miękkie), przygotujemy niezbędne narzędzia (formularze zgłoszeniowe, karty rekomendacji itp.)

Zbadamy
potencjał rozwojowy

Przeprowadzimy diagnozę mocnych stron i obszarów rozwojowych kandydatów do programu talentowego, wybraną metodą: Development Centre w ujęciu standardowym i dynamicznym (Korn Ferry / Lominger), Informacja Zwrotna 360°, testy psychometryczne itp.

Zaplanujemy
rozwój Talentów

Z uwzględnieniem narzędzi i zasobów dostępnych w Twojej organizacji, zakontraktujemy Indywidualne Plany Rozwoju w ramach spotkań 1:1lub warsztatów grupowych

Przeszkolimy
menedżerów

W zakresie inspirowania do rozwoju i wykorzystania potencjału Talentów w ich zespołach

Chcesz dowiedzieć się więcej na temat budowania
programów talentowych?

Znajdziemy dla Ciebie

Znajdziemy dla Ciebie najlepsze rozwiązanie (łac. RESOLUTIO)

 • Potrzebujesz porozmawiać z konsultantem na dowolny temat związany
  z oceną i rozwojem pracowników, zespołów lub firmy?
 • Chcesz upewnić się, czy Twoje pomysły zmierzają w dobrym kierunku?


Proponujemy coś więcej niż tylko usługi i narzędzia.

Skorzystaj z naszej ekspertyzy i umów się na bezpłatną konsultację.

Chcesz wdrożyć program talentowy, ale:

 •   Martwisz się o brak wiedzy i zasobów potrzebnych do opracowania strategii programu talentowego w Twojej firmie? 
 •   Obawiasz się, że pracownicy, którzy nie zostaną zakwalifikowani do programu, mogą czuć się pominięci i zaniedbani, co może prowadzić do spadku morale wśród pracowników i negatywnie wpłynąć na kulturę organizacyjną?
 •   Realizujesz projekt wewnętrznymi zasobami, a zewnętrznego wsparcia
  potrzebujesz tylko w jego wybranych elementach?

Zaopiekujemy te obawy!

Zaopiekujemy te obawy!

Wiemy jak z sukcesem wdrożyć program talentowy

Współpracujemy z doświadczonymi konsultantami oraz stosujemy narzędzia monitorowania satysfakcji Uczestników, dzięki czemu gwarantujemy nie tylko najwyższe standardy merytoryczne, ale również najwyższą jakość efektu rozwojowego dla Uczestników i organizacji.

Dbamy o uczciwość i przejrzystość procesu

Przygotowując badanie bazujemy na funkcjonujących w organizacji rozwiązaniach lub projektujemy optymalne dla danej sytuacji.

Włączamy się w proces TM na dowolnym etapie

Wspieramy Klienta w realizacji wybranych elementów programu talentowego lub realizując projekt kompleksowo według przyjętych założeń. Pracujemy wykorzystując nasze doświadczenia i sprawdzone podejścia oraz  dostosowujemy funkcjonujące w organizacji narzędzia i rozwiązania.

Pobierz przykładowy zakres raportu indywidulanego po badaniu 360 stopni.
Pobierz przykład wybranych sposobów definiowania kompetencji:
model otwarty i model addytywny.

Zapisz się na newsletter!

Bądź na bieżąco z wartościowymi informacjami i inspiracjami z zakresu HR.