Logo Resolutio

System Oceny Pracowniczej

3crosses
bulb1
Ideą systemów oceny okresowej jest cykliczne sprawdzanie, czy organizacja działa zgodnie z przyjętymi założeniami, a pracownicy rozumieją rolę, jaką mają w niej do spełnienia. Przedmiotem oceny mogą być kryteria takie jak efektywność wykonywania zadań na poszczególnych stanowiskach, poziom realizacji założonych celów czy przejawianie zachowań i postaw oczekiwanych przez firmę.

Wsparcie w realizacji celów

Wsparcie w realizacji
celów biznesowych firmy

System Oceny Pracowniczej pozwala na systematyczną komunikację oczekiwań i monitorowanie realizacji zadań w ramach celów biznesowych organizacji. Badanie potencjału pracowników i przydzielanie im zadań zgodnych z ich realnymi możliwościami przekłada się na wzrost wydajności, a tym samym wpływa na usprawnienie funkcjonowania poszczególnych działów oraz całej firmy.

ilustracja_hexsquare

Po co wdrażać

ilustracja_halfcirclehex2

Po co wdrażać
System Oceny Pracowniczej?

Odpowiednio opracowany i wdrożony system oceny jest podstawą, na której opiera się wszelka działalność motywacyjno-rozwojowa organizacji wobec wszystkich jej pracowników. Wspiera on budowanie polityki personalnej nastawionej na ciągłe podnoszenie jakości i efektywności pracy.

Kiedy warto wdrożyć

Kiedy warto wdrożyć
System Oceny Pracowniczej?

Jeśli chcesz:

 • Zbudować świadomość oczekiwań, wartości i zasad funkcjonowania Twojej organizacji na wszystkich szczeblach jej struktury.
 • Zwiększyć zaangażowanie pracowników we wspólne osiąganie celów biznesowych.
 • Monitorować poziom realizacji celów i wskaźniki efektywności poszczególnych pracowników.
 • Otrzymywać aktualne informacje zarządcze niezbędne do podejmowania bieżących decyzji operacyjnych.
 • Zweryfikować poziom rozumienia celów dotyczących poszczególnych zespołów i pracowników.
 • Uzupełnić strategię personalną o elementy wspierające procesy zarządzania i przynoszące realny zwrot z inwestycji.


Pomożemy Ci osiągnąć takie efekty

ilustracja_triangle

Te firmy już się o tym przekonały

Te firmy już się o tym przekonały

Jak to zrobimy poprzez wdrożenie

Jak to zrobimy poprzez wdrożenie
Systemu Oceny Pracowniczej?

Wykonamy przegląd obecnych rozwiązań Podpowiemy, co powinno stać się podstawą dokonywania oceny, kto i jak często powinien ją przeprowadzać, by system realnie wspierał rozwój firmy i był zrozumiały dla jego Uczestników. Przygotujemy plan komunikacji Doradzimy w jaki sposób przeprowadzić komunikację całego procesu, przygotujemy narzędzia i materiały informacyjne. 1 2 Przygotujemy narzędzia i procedury Zgodne z przyjętą metodologią oraz nauczymy użytkowników, jak z nich korzystać. Przeszkolimy menedżerów z odpowiednich technik posługiwania się narzędziem oceny w praktyce zarządzania zespołem. Zaprojektujemy system oceny pracowników w Twojej firmie Adekwatny do jej struktury i specyfiki oraz celów biznesowych, oparty na wybranych kryteriach, takich, jak: realizacja celów, wskaźniki efektywności, kompetencje czy wartości. 4 3 Pomożemy we wdrożeniu Pomożemy zbudować zrozumienie celów oceny oraz zyskać zwolenników dla wdrażanych rozwiązań na każdym szczeblu organizacji. Wesprzemy Twoją firmę we wdrożeniu i pierwszym okresie korzystania z systemu, czuwając nad prawidłowym 5

Wykonamy przegląd
obecnych rozwiązań

Podpowiemy, co powinno stać się podstawą dokonywania oceny, kto i jak często powinien ją przeprowadzać, by system realnie wspierał rozwój firmy i był zrozumiały dla jego Uczestników

Przygotujemy
plan komunikacji

Pomożemy zaangażować Ci w proces kluczowe osoby w firmie – Zarząd i Kadrę Menedżerską, zrealizujemy spotkania, warsztaty, wywiady z wybranymi osobami w celu rozpoznania specyfiki poszczególnych obszarów i zebrania oczekiwań interesariuszy

Powołamy
Zespół Projektowy

Doradzimy w jaki sposób przeprowadzić komunikację całego procesu, przygotujemy narzędzia i materiały informacyjne.

Przygotujemy
narzędzia i procedury

Zgodne z przyjętą metodologią oraz nauczymy użytkowników, jak z nich korzystać. Przeszkolimy menedżerów z odpowiednich technik posługiwania się narzędziem oceny w praktyce zarządzania zespołem

Pomożemy
we wdrożeniu

Pomożemy zbudować zrozumienie celów oceny oraz zyskać zwolenników dla wdrażanych rozwiązań na każdym szczeblu organizacji. Wesprzemy Twoją firmę we wdrożeniu i pierwszym okresie korzystania z systemu, czuwając nad prawidłowym przebiegiem procesu

Chcesz otrzymać więcej informacji na temat budowania
Systemów Oceny Pracowników?

Znajdziemy dla Ciebie

Znajdziemy dla Ciebie najlepsze rozwiązanie (łac. RESOLUTIO)

 • Potrzebujesz porozmawiać z konsultantem na dowolny temat związany
  z oceną i rozwojem pracowników, zespołów lub firmy?
 • Chcesz upewnić się, czy Twoje pomysły zmierzają w dobrym kierunku?


Proponujemy coś więcej niż tylko usługi i narzędzia.

Skorzystaj z naszej ekspertyzy i umów się na bezpłatną konsultację.

Chcesz wdrożyć System Oceny Pracowniczej, ale zastanawiasz się:

 • Od czego zacząć i jakie założenia przyjąć w projektowaniu systemu ocen, aby przynosił maksymalne korzyści pracownikom i organizacji?
 • W jaki sposób zaplanować komunikację procesu oraz jak zadbać o jego Uczestników?
 • Czy wdrożony system oceny będzie funkcjonalny i dostosowany do zmieniających się potrzeb Twojej organizacji?

Zaopiekujemy te obawy!

Zaopiekujemy te obawy!

Doświadczenie mówi, że nie ma jednego uniwersalnego modelu budowy systemu ocen, idealnego dla każdego typu organizacji. Jest natomiast sprawdzony wzorzec postępowania pozwalający nam sprawnie przygotować rozwiązania w najwyższym stopniu dopasowane do potrzeb danej organizacji.

Naszym priorytetem jest wysokie zaangażowanie i poczucie bezpieczeństwa Uczestników procesu na każdym jego etapie. Dbamy o odpowiednią komunikację procesu w organizacji oraz taką jego konstrukcję, która ułatwia zrozumienie celu oceny oraz kładzie nacisk na aspekty rozwojowe.

Budowane przez nas systemy ewoluują wraz z rozwojem organizacji. Wspólnie z naszymi Klientami śledzimy trendy zmian oraz dbamy o adekwatność i aktualność rozwiązań, za które jesteśmy odpowiedzialni.

Pobierz przykładowy zakres raportu indywidulanego po badaniu 360 stopni.
Pobierz przykład wybranych sposobów definiowania kompetencji:
model otwarty i model addytywny.

Zapisz się na newsletter!

Bądź na bieżąco z wartościowymi informacjami i inspiracjami z zakresu HR.