Ekspert w ocenie i rozwoju

Polityka prywatności

 

 

Poufność danych i ochrona prywatności naszych Klientów stanowi dla nas kwestię priorytetową. W związku z tym w trosce o bezpieczeństwo Państwa danych oraz respektując obowiązujące przepisy prawa, w Resolutio ustanowiono politykę określającą zasady dotyczące sposobu gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych.

 

 

 

Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Resolutio przetwarza dane osobowe i wrażliwe w oparciu o przepisy prawa, m.in.:

1. Ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych

2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych

3. Ustawę z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta

4. Ustawę o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011r.

 

 

 

Administrator Danych Osobowych

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych informujemy, iż Administratorem Państwa danych osobowych jest Resolutio.

Administrator Bezpieczeństwa Informacji

W Resolutio za nadzór nad prawidłowym przetwarzaniem danych Klientów odpowiada Administrator Bezpieczeństwa Informacji, powołany drogą uchwały przez Administratora Danych Osobowych.

 

 

 

Polityka Bezpieczeństwa oraz proces zarządzania bezpieczeństwem informacji

Kierownictwo Resolutio zapewnia pełne wsparcie dla Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji i deklaruje, że wszyscy pracownicy spółki Resolutio przechodzą pełne, cykliczne szkolenie z obowiązujących zasad bezpieczeństwa informacji oraz ochrony danych osobowych i medycznych. Ponadto wszyscy pracownicy Resolutio zostali upoważnieni przez Administratora Danych Osobowych do przetwarzania danych osobowych i zobowiązani są do stosowania wytycznych Polityki Bezpieczeństwa oraz Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym. Szczególny nacisk kładzie się na kontrole dostępu do danych osobowych i informacji medycznych oraz do systemów informatycznych przetwarzających te dane. Każdy pracownik posiada indywidualny dostęp, profilowany zgodnie z zasadą „need to know”, co oznacza, że do przetwarzania danych i informacji dopuszczone są wyłącznie osoby pracujące na stanowiskach, dla których dostęp do danych / informacji został zdefiniowany jako uzasadniony i wynika ściśle z zakresu obowiązków służbowych pracownika.

 

 

 

Dane osobowe

Podane przez Państwa dane osobowe przetwarzane są w celach kontaktu, udzielania dodatkowych informacji o oferowanych produktach, marketingu produktów własnych, świadczenia usług medycznych, zarządzania usługami medycznymi, finansowych oraz archiwalno – statystycznych.

W każdym przypadku podanie danych osobowych w kwestionariuszach kontaktowych na stronach www Spółki jest dobrowolne, a ich przetwarzanie odbywa się wyłącznie za zgodą użytkownika.

Jednocześnie pragniemy poinformować, że zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, przysługuje Państwu prawo do:

  • informacji o celu, zakresie i sposobie przetwarzania danych osobowych,
  • dostępu do danych osobowych,
  • zmieniania tych danych,
  • żądania zaprzestania przetwarzania Państwa danych w celach marketingowych,
  • otrzymania informacji o udostępnianiu danych osobowych podmiotom określonym w przepisach prawa.

Wszelkich informacji na temat Państwa danych osobowych udziela Resolutio.

 

 

 

Dane zbierane automatycznie

Podczas wizyty na naszej stronie internetowej, automatycznie rejestrowane są dane dotyczące Państwa aktywności, m. in. adres IP, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego. Dane te wykorzystywane są tylko i wyłącznie w celach administracyjnych i statystycznych.

Przesyłanie danych osobowych i komunikacja z naszymi serwerami jest zaszyfrowana i odbywa się z użyciem protokołu SSL (Secure Socket Layer). Serwery, na których przechowywane są dane osobowe są własnością Resolutio i są zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych.

 

 

 

Wykorzystanie ciasteczek („cookies”)

Nasza strona internetowa może wykorzystywać mechanizm „cookies”, który służy identyfikacji sesji użytkownika podczas korzystania z naszej strony. „Ciasteczka” nie zawierają żadnych danych osobowych i zapewniają poprawne działanie aplikacji.

W celu zablokowania przesyłania tego typu plików należy odpowiednio ustawić przeglądarkę mając na uwadze to, że niektóre funkcje witryny mogą nie działać.

 

 

 

Udostępnianie danych podmiotom trzecim

Resolutio nie ujawnia danych osobowych osobom trzecim bez zgody osoby, której dane dotyczą, chyba, że obowiązek ujawnienia wynika z obowiązującego prawa (m. in. ZUS, policja, sąd, prokuratura).

W przypadku kontroli Generalnego Inspektoratu Ochrony Danych Osobowych Państwa dane mogą zostać udostępnione pracownikom Inspektoratu zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

Resolutio zastrzega sobie prawo do zmian w treści polityki prywatności w sytuacji zmian w przepisach prawa polskiego lub wdrażania nowych rozwiązaniach technologiczno-informatycznych.

 

 

 

 

Bezpłatne webinaria, ebooki oraz zniżki na wydarzenia HR... Chcesz być na bieżąco? Dołącz do subskrypcji!

Pamiętaj, że Twój adres jest u nas bezpieczny, nie przekazujemy go osobom trzecim i w każdej chwili możesz go usunąć. Zapoznaj się z polityką prywatności.

Akceptuję politykę prywatności i zgadzam się na kontakt

email marketing powered by FreshMail