Ekspert w ocenie i rozwoju

Polityka prywatności

…czyli ważne informacje o tym, kiedy, jak i w jakim celu możemy przetwarzać Twoje dane osobowe w celach marketingowych

 

 

 

Użyte w tej informacji pojęcia

 

 

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L 119, 4 maja 2016, s. 1-88).

 

RESOLUTIO, my, nasz, nasza, nasze – RESOLUTIO sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Rakowieckiej 41/28, 02-521 Warszawa, NIP 118 173 58 74.

 

 

 

Twoje dane osobowe

 

 

Do celów prowadzenia naszej działalności skierowanej do przedsiębiorców, w tym działań marketingowych wykorzystujemy następujące dane o Tobie:
1) podane nam przez Ciebie bezpośrednio, jak również uzyskane przez nas ze źródeł publicznie dostępnych, to jest: imię, nazwisko, służbowy adres e-mail, numer telefonu służbowego, nazwa, adres i branża Twojej firmy, Twoje stanowisko w firmie,

oraz

2) dane zbierane przez nas automatycznie za pomocą plików „cookies” i wynikające z Twojej aktywności na naszych stronach internetowych (resolutio.pl, salesagility.pl), m. in. liczba odwiedzin, adres IP, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, język (te dane wykorzystujemy wyłącznie w celach statystycznych i do poprawy działania witryny).

 

 

Wykorzystanie ciasteczek („cookies”)

 

 

Nasza strona internetowa może wykorzystywać mechanizm „cookies”, który służy identyfikacji sesji użytkownika podczas korzystania z witryny. W celu zablokowania przesyłania tego typu plików możesz w każdej chwili odpowiednio ustawić swoją przeglądarkę.

 

 

Administrator Twoich danych

 

 

Administratorem Twoich danych osobowych jest: RESOLUTIO sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Rakowieckiej 41/28, 02-521 Warszawa, NIP 118 173 58 74. Możesz skontaktować się z nami pod tym adresem, lub pisząc na mail: resolutio@resolutio.pl.

 

 

Traktujemy bezpieczeństwo Twoich danych bardzo poważnie, dlatego powołaliśmy dedykowaną osobę do roli Inspektora Ochrony Danych, Panią Monikę Niedobecką. Możesz się z nią skontaktować pod adresem: iod@resolutio.pl.

 

O bezpieczeństwo Twoich danych dba także firma PIN Consulting Sp. z o. o., która wspiera nas w utrzymywaniu najwyższej jakości obsługi i bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych. Nasi pracownicy przechodzą regularne szkolenia w tym zakresie, podlegamy także okresowym audytom bezpieczeństwa danych.

 

 

Cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych

 

 

W celu prowadzenia naszej działalności, skierowanej do przedsiębiorców, przetwarzamy Twoje dane osobowe w oparciu o prawnie uzasadniony interes RESOLUTIO (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO) w powiązaniu z równoległym interesem po Twojej stronie, wynikającym z prowadzonej przez Ciebie działalności zawodowej.

Nasz prawnie uzasadniony interes to:

  • w przypadku otrzymania od Ciebie zapytania – na zapewnieniu obsługi korespondencji z Tobą i odpowiedzi na Twoje pytania,
  • w przypadku, gdy jesteś osobą kontaktową po stronie naszego Klienta, Kontrahenta lub innego podmiotu – na zapewnieniu kontaktów niezbędnych do realizacji działalności gospodarczej, w tym współpracy z klientami/kontrahentami,
  • w przypadku prowadzenia przez nas działań marketingowych  – na dostarczaniu Ci informacji o naszych usługach i organizowanych przez nas wydarzeniach branżowych w ramach marketingu bezpośredniego.

 

W przypadku udostępniania Ci przydatnych treści, w których dzielimy się nieodpłatnie naszą wiedzą (webinaria, ebooki), działamy na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu uzyskania dostępu do takich treści. 

 

Wykorzystujemy Twoje dane w powyższych celach jedynie w relacjach zawodowych.

 

Zależy nam na profesjonalnych relacjach, dlatego nie wykorzystujemy Twoich danych do podejmowania zautomatyzowanych decyzji, w tym np. profilowania.

Podanie Twoich danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości kontaktu z naszej strony i realizacji wskazanych powyżej działań.

 

 

Odbiorcy Twoich danych

 

 

Dostęp do Twoich danych mają wyłącznie nasi pracownicy, współpracownicy oraz podmioty świadczące usługi na naszą rzecz, które muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki.

 

W praktyce oznacza to: pracowników i współpracowników RESOLUTIO, dostawców usług hostingowych, dostawców narzędzi wspierających obsługę klienta (np. CRM, systemy wysyłkowe), dostawców systemów księgowych, dostawców systemów do marketingu online, dostawców usług analitycznych, a także do organów administracji publicznej (jeżeli wynika to z przepisu prawa, decyzji administracyjnej lub orzeczenia sądowego). 

 

Podmioty te mają dostęp do danych tylko w zakresie niezbędnym do realizacji spoczywających na nich zadań. 

 

 

Czas przechowywania Twoich danych

 

 

Twoje dane przechowujemy do celów marketingowych do czasu Twojej rezygnacji z otrzymywania informacji marketingowo-handlowych (cofnięcia zgody na ich otrzymywanie lub wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych). W przypadku Twojej rezygnacji, Twoje dane w postaci imienia i nazwiska i historii korespondencji przechowujemy jeszcze przez okres 1 roku w celu wyjaśniania ewentualnych nieporozumień.

 

 

Przekazywanie Twoich danych poza UE

 

 

Twoje dane osobowe przekazujemy naszym dostawcom usług CRM, usług analitycznych oraz systemów do marketingu online, którzy mogą je przetwarzać na terenie USA, t.j. w państwie trzecim znajdującym się poza terytorium Unii Europejskiej. Zadbaliśmy o to, aby nasi dostawcy dawali gwarancje jednakowo wysokiego poziomu ochrony danych osobowych jak ma to miejsce w Unii Europejskiej, dlatego korzystamy wyłącznie z usług tych dostawców spoza UE, którzy uczestniczą w programie „Tarcza Prywatności” (Privacy Shield), ustanowionym na mocy decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2016/1250 z dnia 12 lipca 2016 r. w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE-USA (http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016D1250&from=PL)

 

 

Twoje prawa

 

 

 

Masz prawo do:

  • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie; nie wpływa to na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonaliśmy na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody możesz zgłaszać na adres e-mail: iod@resolutio.pl;

  • wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych na potrzeby realizacji działań marketingowych. Sprzeciw możesz zgłaszać na adres e-mail: iod@resolutio.pl;

  • żądania dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz przeniesienia danych do innego administratora danych. Żądania możesz zgłaszać na adres e-mail: iod@resolutio.pl;

  • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych w sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez RESOLUTIO.

 

 

Masz pytania?

 

 

W razie pytań dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych oraz przysługujących Ci praw, skontaktuj się z naszym Inspektorem Ochrony Danych: iod@resolutio.pl.