Menu Zamknij

Kultura feedbacku

Codzienny, naturalny przepływ informacji zwrotnych to zjawisko charakterystyczne dla dynamicznych, zwinnych i szybko rozwijających się organizacji. Bieżący feedback (ang. constant feedback) wpływa na efektywność pracy ludzi i zespołów, a także na konkretne wskaźniki HR-owe (zaangażowanie, rotacja, motywacja).

Budowanie kultury bieżącego feedbacku obejmuje pracę na postawach, uzupełnioną transferem wiedzy i umiejętności. Efektem jest wyrobienie nawyku poszukiwania i przekazywania informacji zwrotnych w codziennym funkcjonowaniu pracowników, życiu organizacji na każdym jej poziomie, tworzenie kultury dialogu.

Realizowane cele

 • Przeprowadzenie zmiany kulturowej – ukierunkowanie organizacji na dialog i bieżącą wymianę informacji zwrotnych (kultura bieżącego feedbacku).
 • Zastępowanie tradycyjnych systemów ocen okresowych, systemem bieżącej informacji zwrotnej.
 • Budowanie zaufania i zwiększanie otwartości na zmiany.
 • Usprawnienie procesów, szybsze i skuteczniejsze eliminowanie błędów.
 • Zwiększenie efektywności, zwinności, innowacyjności i tempa rozwoju ludzi i organizacji.

Co możemy dla Ciebie zrobić?

 • Przeanalizujemy obecne formuły informacji zwrotnej w Twojej organizacji i opracujemy koncepcję wdrożenia optymalnych zmian.
 • Pomożemy zaangażować osoby decyzyjne i pracowników z różnych poziomów organizacji w tworzenie nowych standardów bieżącego feedbacku.
 • Podpowiemy, jak wykorzystać techniki marketingowe, aby skutecznie pozyskać uwagę, ciekawość i zaangażowanie pracowników.
 • Zadbamy o edukację zespołu, dostarczymy materiały informacyjne w atrakcyjnej, angażującej i wygodnej formie (mini ebooki, nagrania wideo, animacje, case study itp), wyszkolimy trenerów wewnętrznych i ambasadorów zmiany.
 • Dostarczymy nowoczesne narzędzia informatyczne zachęcające do dzielenia się informacją zwrotną w codziennych sytuacjach biznesowych (proste, łatwe do wykorzystania, wpierające zmianę nawyków, wykorzystujące elementy grywalizacji, obrazujące uzyskiwane wyniki i nagrody).

Co zyskujesz, współpracując z nami?

 • Uzyskasz szczegółową diagnozę obecnego stanu praktyki feedbackowej w Twojej organizacji wraz z analizą zasobów i wyzwań dla wdrożenia nowego standardu zachowań.
 • Otrzymasz kompleksową strategię wdrożenia bieżącego feedbacku, ściśle dopasowaną do celów strategicznych i kultury i wartości Twojej organizacji.
 • Wdrożysz efektywne standardy bieżącej, konstruktywnej informacji zwrotnej, wspierającej realizację celów biznesowych Twojej organizacji.
 • Zintegrujesz nowe praktyki z dotychczasowymi narzędziami i procesami HR-owymi, zyskując spójną politykę zarządzania procesami feedbackowymi.

Co nas wyróżnia?

 • Stworzyliśmy nowatorski, holistyczny model wdrożenia kultury bieżącego feedbacku (Front-End), oparty o najnowsze badania i wieloletnią praktykę doradczą.
 • Stawiamy na zaangażowanie – korzystamy z elementów grywalizacji, marketingu szeptanego i wirusowego.
 • Zależy nam na mierzalnych efektach: przed przystąpieniem do realizacji prowadzimy diagnozę „as-is” (badanie on-line), do której odnosimy wyniki na kolejnych etapach i po zakończeniu projektu (ewaluacja).
 • Przez cały czas trwania projektu czerpiemy z bieżącej informacji zwrotnej płynącej z organizacji, w razie potrzeby dostosowując lub modyfikując sposoby działania (zwinność projektowa).
 • Wierzymy w partycypację – angażujemy w pracę projektową zespół projektowy oraz powołujemy ambasadorów zmiany, potrafimy skutecznie angażować ludzi na każdym etapie wypracowywania i wdrażania zmiany, mamy własne narzędzia do prowadzenia konsultacji wewnątrzorganizacyjnych itp.
 • Nie wyważamy otwartych drzwi – dbamy o to, by nowe zachowania i praktyki zostały zintegrowane z istniejącymi systemami i procesami w organizacji.