Menu Zamknij

Modele i profile kompetencji

Profesjonalnie przygotowany model kompetencji obejmuje katalog kompetencji wraz z definicjami, zestawem wskaźników behawioralnych i skalą ich oceny. Narzędzie to umożliwia ocenę kluczowych kompetencji pracowników / kandydatów według wystandaryzowanej skali oraz szczegółowe planowanie działań rozwojowych.

Realizowane cele

 • Skuteczne powiązanie wszystkich obszarów polityki personalnej w jeden, intuicyjny system, oparty na kompetencjach.
 • Zwiększenie efektywności realizacji celów biznesowych poprzez odpowiednią, spójną politykę personalną.

Co możemy dla Ciebie zrobić?

 • Wesprzemy Twoją Firmę w procesie wypracowania modelu kompetencji, który będzie zgodny z jej strategią, misją i wartościami.
 • Pomożemy zaangażować Ci w ten proces kluczowe osoby w firmie – Zarząd i kadrę menedżerską.
 • Przeanalizujemy funkcjonujący w Twojej Firmie model kompetencji, udzielimy naszych rekomendacji, zaproponujemy potrzebne zmiany w odpowiedzi na Twoje potrzeby i oczekiwania.
 • Przygotujemy katalog kompetencji firmowych zawierającego definicje i wskaźniki, umożliwiający wdrożenie modelu w Organizacji.
 • Pomożemy Ci w przygotowaniu profili kompetencji dla wszystkich lub wybranych (kluczowych) stanowisk w Twojej Firmie.
 • Przygotujemy narzędzia monitorowania, oceny i rozwoju kompetencji (system oceny okresowej, procedury rekrutacyjne na kluczowe stanowiska, narzędzia oceny kompetencji, system oceny 360).
 • Doradzimy w jaki sposób przeprowadzić komunikację całego procesu.
 • Zaprojektujemy i przeprowadzimy warsztaty, których celem będzie poznanie nowego modelu kompetencji, zasad jego wykorzystania lub używania stworzonych narzędzi oceny.

Co zyskujesz, współpracując z nami?

 • Profesjonalnie przygotowany, adekwatny model kompetencyjny oparty na sprawdzonej metodologii.
 • Gotowy opis wymagań kompetencyjnych, dla wszystkich / wybranych stanowisk, który może stanowić punkt odniesienia w działaniach rozwojowych, lub w procesie oceny, rekrutacji i selekcji kandydatów.
 • Profile kompetencyjne mogą stać się elementem wspólnego języka firmowego w Twojej Organizacji – pracownicy zaczynają myśleć i rozmawiać o oczekiwaniach wobec siebie językiem kompetencji.
 • Odpowiednio stworzony model może stanowić płaszczyzną bezpośredniej współpracy Działu HR z menedżerami liniowymi.

Co nas wyróżnia?

 • Mamy wieloletnie doświadczenie w tworzeniu i posługiwaniu się różnymi typami modeli kompetencji i skal ich oceny (modele addytywne, otwarte, liniowe).
 • Znamy mocne strony i wyzwania wiążące się z różnymi podejściami metodologicznymi.
 • Budujemy modele dostosowane do specyficznych potrzeb organizacji i planowanych procesów związanych z zarządzaniem kompetencjami w zespole pracowników (procesy oceny i rozwoju).
 • Formułujemy definicje i wskaźniki kompetencji od podstaw lub korzystamy z własnych katalogów / dostarczonych wytycznych i materiałów źródłowych.
 • Tworzymy rozwiązania we współpracy z działami HR i / lub z zaangażowaniem wybranych przedstawicieli biznesu.
 • Weryfikujemy funkcjonujące w organizacji modele kompetencji korzystając z narzędzi statystycznych (analiza rozkładów oceny okresowej lub wyników innych stosowanych narzędzi oceny kompetencji).