Ekspert w ocenie i rozwoju

Nasza misja

 

 

 

 

W RESOLUTIO od 16 lat tworzymy zwinne rozwiązania z zakresu zarządzania kompetencjami, zwiększając efektywność biznesu naszych Klientów.

 

Specjalizujemy się w projektach doradczych w obszarze diagnozy i rozwoju kompetencji, audytu i projektowania procesów i narzędzi HR. Wspieramy Zespoły HR poprzez elastyczne formuły konsultacji, warsztaty dla asesorów oraz bogatą bibliotekę zadań symulacyjnych.

 

Nasze referencje to grono ponad 200 organizacji, przeszło 8 379 uczestników sesji ADC i 21 129 odbiorców indywidualnych raportów z IZ 360° i badań on-line.

 

 

 

Nasze wartości

Warto_ci

 

RESOLUTIO powstało jako autorskie przedsięwzięcie, któremu od początku przyświecała idea połączenia biznesowej skuteczności i humanistycznego podejścia do człowieka w biznesie. Fundamentem RESOLUTIO były i są do dziś nasze wartości, obecne w każdym obszarze naszej pracy. Wierzymy w to, co robimy i wierzymy, że robimy to najlepiej.

 

 

Wysoka jakość i standardy pracy

 

Poszukując rozwiązań, wykorzystujemy nasz cały potencjał. Tworzymy zespół projektowy angażujący specjalistów z różnych dziedzin: doświadczonych konsultantów, psychologów, coachów, ekspertów z zakresu metodologii badań, specjalistów IT. Dzięki temu jesteśmy w stanie oferować kompleksowe rozwiązania i wsparcie na różnych etapach realizacji projektów.

 

 

Dbałość o ludzi w procesie oceny

 

W centrum naszych działań zawsze jest człowiek – traktujemy to jako wielki zaszczyt i odpowiedzialność. Każdego roku wspieramy w rozwoju setki osób zajmujących najróżniejsze stanowiska, znajdujące się na różnych etapach ścieżki zawodowej. Szczególną wagę przykładamy do poufności, obiektywizmu i bezpieczeństwa informacji.

 

 

Elastyczność w działaniu

 

Każdy projekt rozpoczynamy od dokładnej analizy potrzeb i celów naszego Klienta. Tu rozpoczyna się wspólna droga poszukiwania „szytego na miarę” rozwiązania satysfakcjonującego obydwie strony. Zawsze uwzględniamy specyfikę i kulturę organizacyjną Firm, które z nami współpracują, wiele uwagi poświęcamy nietypowym wymaganiom.

 

 

Wspólne poszukiwanie rozwiązań

 

Kierunek naszego działania odzwierciedla i wyznacza nazwa Firmy – RESOLUTIO (łac. rozwiązanie). Proponujemy coś więcej, niż tylko usługi czy produkty. Poznajemy rzeczywiste potrzeby naszych Klientów i wspólnie z nimi poszukujemy rozwiązań. Wartością jest dla nas zarówno rozwój nasz, jak i Firm, dla których pracujemy. Każdy kolejny projekt wnosi coś nowego do naszych doświadczeń i poszerza nasz warsztat.