Menu Zamknij

Assessment Center

Assessment Center to wielowymiarowy proces zobiektywizowanej oceny kompetencji kluczowych dla Firmy, realizowany w celach rekrutacyjnych. Podczas półdniowej lub całodziennej sesji Uczestnicy wykonują różne zadania, prezentując swoje umiejętności. Zachowania Uczestników obserwuje zespół doświadczonych Asesorów, którzy na podstawie wspólnie zgromadzonych danych uzgadniają ocenę każdej kompetencji.

 

Realizowane cele

 • Wyłonienie w procesie rekrutacji i selekcji osób o najwyższym potencjale kompetencyjnym.
 • Wyłonienie w procesie rekrutacji i selekcji osób najlepiej dopasowanych do stanowiska.
 • Uzyskanie przez każdego Uczestnika informacji zwrotnej na temat swojego potencjału kompetencyjnego
 • Identyfikacja potrzeb rozwojowych w ocenianej grupie.

Co możemy dla Ciebie zrobić?

 • Wyodrębnimy kluczowe kompetencje stanowiące kryterium oceny, zdefiniujemy ich wskaźniki behawioralne zgodnie z oczekiwanym przez Ciebie profilem.
 • Dobierzemy / stworzymy zadania symulacyjne, pozwalające obserwować i oceniać badane kompetencje.
  Przygotujemy Asesorów biorących udział w projekcie (w tym opcjonalnie – przedstawicieli Twojej Firmy).
 • Pomożemy Ci przygotować lub zakomunikować planowany proces jego Uczestnikom.
 • Przygotujemy i zrealizujemy sesję Assessment Centre w formule indywidualnej lub grupowej.
 • Opracujemy raporty indywidualne o każdym Uczestniku oraz raporty grupowe zgodnie z przygotowanym dla Ciebie szablonem (zakres, sposób prezentacji danych, szata graficzna, forma do ustalenia).
 • Przeprowadzimy spotkania indywidualne z informacją zwrotną dla każdego Uczestnika, pomożemy mu w zbudowaniu indywidualnego planu rozwoju (zależnie od celu sesji).
 • Przeanalizujemy wraz z Tobą wyniki całej grupy, udzielimy naszych rekomendacji (zależnie od celu sesji).

Co zyskujesz?

 • Zwiększysz trafność swoich decyzji rekrutacyjnych.
 • Podejmiesz decyzje personalne opierając się na obiektywnej ocenie kompetencji.
 • Poznasz mocne strony, potencjał oraz obszary rozwojowe przyszłych pracowników.
 • Zbudujesz pozytywny wizerunek swojej Firmy w oczach przyszłych pracowników.

Co nas wyróżnia?

 • Pracujemy z dużym zespołem doświadczonych Asesorów (ponad 20 osób). Działamy według wewnętrznych standardów i procedur dotyczących: rekrutacji, przygotowania i weryfikacji kompetencji Asesorów, organizacji sesji, zawartości merytorycznej i wyglądu materiałów, weryfikacji jakości opracowywanych raportów itd.
 • Działamy zgodnie z zasadami etyki – jesteśmy otwarci i uczciwi w stosunku do osób biorących udział w naszych sesjach. Dokładamy wszelkich starań, aby atmosfera sesji sprzyjała ujawnianiu potencjału Uczestników.
 • Przygotowujemy procesy oceny według metodologii własnej lub metodologii Klienta (model i profile kompetencji, matryce oceny). Tworzymy nowe zadania symulacyjne na potrzeby projektów. Przygotowujemy raporty indywidualne dostosowując je do różnych oczekiwań dotyczących zakresu i sposobu prezentacji danych.
 • Nie oferujemy gotowych rozwiązań. Przygotowując sesje oceny wypracowujemy rozwiązania indywidualnie dopasowane do celów i oczekiwań naszych Klientów. Odpowiadając na nietypowe uwarunkowania projektów stale rozwijamy nasz warsztat.